Hlavní obsah

Gruppe

Die, podstatné jméno~, ~n

  • skupina lidé, kteří se pravidelně setkávají

Vyskytuje se v

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

ausersehen: j-n als Leiter der Gruppe ausersehenzvolit koho vedoucím skupiny

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.

skupina: hudební skupinadie (Musik)Band, die (Musik)Gruppe

hip hop: hiphopová skupinadie Hip-Hop-Gruppe

odlepit se: odlepit se od skupiny turistůsich von der Gruppe der Touristen entfernen

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen

skupina: skupina domůeine Gruppe von Häusern

trhnout se: trhnout se od skupinysich von der Gruppe losreißen

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.