Hlavní obsah

Gruppe

Die, podstatné jméno~, ~n

  • skupina lidé, kteří se pravidelně setkávají

Vyskytuje se v

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

ausersehen: j-n als Leiter der Gruppe ausersehenzvolit koho vedoucím skupiny

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Můžeme stanovit pět skupin.

skupina: die (Musik)Band, die (Musik)Gruppehudební skupina

hip hop: die Hip-Hop-Gruppehiphopová skupina

odlepit se: sich von der Gruppe der Touristen entfernenodlepit se od skupiny turistů

roztřídit: die Kinder in drei Gruppen einteilenroztřídit děti do tří skupin

sdružit: die Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassensdružit hráče do skupin po třech

trhnout se: sich von der Gruppe losreißentrhnout se od skupiny

ubýt: Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.Z naší skupiny ubyli tři členové.