Hlavní obsah

skupina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (několik osob nebo věcí) die Gruppeskupina domůeine Gruppe von Häusernhudební skupinadie (Musik)Band, die (Musik)Gruppe
  2. (kategorie, třída) die Gruppe, die Stufe, die Klassebiol. krevní skupinadie Blutgruppe

Vyskytuje se v

hydroxylový: hydroxylová skupinadie Hydroxylgruppe

krevní: krevní skupinadie Blutgruppe

pátrací: pátrací skupinadie Suchmannschaft, der Suchtrupp

primární: sociol. primární skupinadie Primärgruppe

sestupový: sport. sestupová skupinadie Abstiegsgruppe

hip hop: hiphopová skupinadie Hip-Hop-Gruppe

odlepit se: odlepit se od skupiny turistůsich von der Gruppe der Touristen entfernen

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen

trhnout se: trhnout se od skupinysich von der Gruppe losreißen

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.

vzbouřenecký: vzbouřenecká skupinaeine Meuterergruppe

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

ausersehen: j-n als Leiter der Gruppe ausersehenzvolit koho vedoucím skupiny

stoppen: eine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hranici

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.