Hlavní obsah

řada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jednotlivin vedle sebe) die Reihe, die Linie, die Zeilelístky do první řadyKarten für die erste Reiheněkolik řad nových domkůmehrere Zeilen neuer Häuserutvořit řadueine Linie bildenpostavit se do řadysich in die Reihe stellen
  2. řady (společenství) die Reihenčistka ve vlastních řadáchSäuberung in den eigenen Reihen
  3. (věci se společnými vlastnostmi) die Reihe, die Gruppe
  4. (chemická) die (chemische) Reihe, die (chemische) Gruppe
  5. (větší počet) die Reihe, die Serie, die Anzahlcelou řadu dníeine ganze Reihe von Tagenv (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen
  6. (pořadí, posloupnost) die Reihe, die (Reihen)Folgebýt na řaděan der Reihe seinv první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

Vyskytuje se v

řad: šek na řadder Orderscheck

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

rozmnožovat: rozmnožovat řady nezaměstnanýchdie Reihen der Arbeitslosen vergrößern

řad: postavit se v řadsich in eine Reihe stellen

vybočovat: přen. vybočovat z řadyaus der Reihe tanzen

heraustreten: aus der Reihe heraustretenvystoupit z řady

nach: Wer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

anstellen: sich an der Haltestelle anstellenpostavit se na zastávce do řady

drankommen: als Letzter drankommenpřijít na řadu jako poslední

hinter: hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom

Reihe: eine Reihe bilden(u)tvořit řadu

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

Reihe: eine ganze Reihe typischer Merkmalecelá řada typických příznaků

stehen: in einer Reihe stehenstát v řadě

stellen: Stell dich in die Reihe!Postav se do řady!