Hlavní obsah

hinter

Předložka

  1. za kým/čímein Garten hinter dem Hauszahrada za domem
  2. za kým/čím, po kom/čem v určité hierarchii, pořadí ap.hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom
  3. za kým uzavřené obdobíEr hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.
  4. za co

Vyskytuje se v

bringen: zvládnout co, poradit si s čímetw. Akk hinter sich bringen

Brücke: zbořit/spálit za sebou všechny mostydie/alle Brücken hinter sich Dat abbrechen

Gardine: za mřížemi ve vězeníhinter schwedischen Gardinen

Ohr: dát za uši, dát pár facek komuj-m eins hinter die Ohren geben

Rock: Běhá za každou sukní.Er ist/läuft hinter jedem Rock her.

Rücken: za zády kohohinter j-s Rücken

Schloss: za mříže(mi)hinter Schloss und Riegel

schreiben: zapsat si co za ušisich etw. Akk hinter die Ohren schreiben

Tür: za zavřenými dveřmihinter verschlossenen Türen

hinter: zahrada za domemein Garten hinter dem Haus

lang: mít za sebou dlouhou cestulange Reise hinter sich haben

Tritt: kopnout koho (do zadku)j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzen

Einstieg: přední/zadní dveře autobusuder vordere/hintere Einstieg bei dem Bus

Hintern: padnout na zadekauf den Hintern fallen

kratzen: škrábat se za ušimasich hinter den Ohren kratzen

kurz: kousek za domemkurz hinter dem Haus

liegen: Zkouška je ještě přede/už za mnou.Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.

stehen: stát za domemhinter dem Haus stehen

verbergen: ukrývat se za živým plotemsich hinter einer Hecke verbergen

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

bořit: bořit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

dokopat: dokopat koho ke svatběj-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratet

podrbat se: podrbat se za uchemsich hinter dem Ohr kratzen

posedět: To dítě chvíli neposedí!Das Kind hat Hummeln im Hintern.

prásknout: prásknout (za sebou) dveřmidie Tür (hinter sich) zuschlagen

přikrčit se: přikrčit se za keříksich hinter einen Busch kauern

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

stavět se: stavět se na čí stranusich hinter j-n stellen

vršit se: Za domem se vrší odpadky.Hinter dem Haus häufen sich die Abfälle.

vykukovat: Vykukovala za závěsem.Sie schaute hinter dem Vorhang hervor.

za: zahrada za domemein Garten hinter dem Haus

zadek: dostat na zadekeins auf den Hintern bekommen

zaklapnout: Dveře za námi zaklaply.Die Tür ist hinter uns zugeschnappt.

zákulisí: v zákulisíhinter den Kulissen, im Hintergrund

zapadat: Papíry zapadaly za stůl.Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.

zapadnout: zapadnout za skříňhinter den Schrank fallen

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyj-m den Arm hinter den Rücken verdrehen

hlava: hodit co za hlavuetw. hinter sich werfen

most: spálit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

opice: expr. být sto let za opicemihinterm Mond leben

rámeček: To si nedá za rámeček.Das wird er sich nicht hinter den Spiegel stecken.

škrábat: škrábat se za uchemsich hinter dem Ohr kratzen

zadnice: padnout na zadnicisich auf den Hintern setzen

zámek: dát koho pod zámekj-n hinter Schloss und Riegel bringen

zavřený: projednávat co za zavřenými dveřmietw. hinter verschlossenen Türen verhandeln

abbrechen: spálit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen