Hlavní obsah

abbrechen

Slovesobricht ab, a, h./i. o

  1. odlomit, ulomitsich einen Fingernagel abbrechenulomit si nehet
  2. strhnout stan ap., rozložit, rozebrat lešení ap.
  3. zbourat, strhnout dům ap.
  4. přerušit, ukončit, skončit studium ap.eine Beziehung abbrechenukončit vztah
  5. odlomit se, ulomit se větev ap., (ro)zlomit se na dva dílyDas Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.Der Absatz ist mir abgebrochen.Ulomil se mi podpatek.
  6. přestat se smát ap., zarazit se uprostřed věty ap.
  7. ustat, přestat, polevit, odmlčet se
  8. svažovat se, (strmě) klesat sráz, střecha ap.

Slovesobricht ab, a, h./i. o

  1. alle Brücken hinter sich abbrechen spálit za sebou všechny mosty

Vyskytuje se v

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

bořit: alle Brücken hinter sich abbrechenbořit za sebou všechny mosty

léčba: die Kur abbrechenpřerušit léčbu

odlomit: den Ast vom Baum abbrechenodlomit větev od stromu

odlomit se: Der Krughenkel ist abgebrochen.Ucho džbánu se odlomilo.

odmlčet se: Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.Po deseti letech koncertování se odmlčeli.

ulámat: trockene Äste abbrechenulámat suché větve

useknout: mitten im Satz abbrechenuseknout větu v půli

utnout: die Beziehung abbrechenutnout vztah

zalomit: den Schlüssel im Schloss abbrechenzalomit klíč v zámku

zlomit se: Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.Větev se v silném větru zlomila.

most: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty