Hlavní obsah

abbrechen

Slovesobricht ab, a, h./i. o

  1. odlomit, ulomitsich einen Fingernagel abbrechenulomit si nehet
  2. strhnout stan ap., rozložit, rozebrat lešení ap.
  3. zbourat, strhnout dům ap.
  4. přerušit, ukončit, skončit studium ap.eine Beziehung abbrechenukončit vztah
  5. odlomit se, ulomit se větev ap., (ro)zlomit se na dva dílyDas Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.Der Absatz ist mir abgebrochen.Ulomil se mi podpatek.
  6. přestat se smát ap., zarazit se uprostřed věty ap.
  7. ustat, přestat, polevit, odmlčet se
  8. svažovat se, (strmě) klesat sráz, střecha ap.

Slovesobricht ab, a, h./i. o

  1. alle Brücken hinter sich abbrechen spálit za sebou všechny mosty

Vyskytuje se v

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

bořit: bořit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

léčba: přerušit léčbudie Kur abbrechen

odlomit: odlomit větev od stromuden Ast vom Baum abbrechen

odlomit se: Ucho džbánu se odlomilo.Der Krughenkel ist abgebrochen.

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

ulámat: ulámat suché větvetrockene Äste abbrechen

useknout: useknout větu v půlimitten im Satz abbrechen

utnout: utnout vztahdie Beziehung abbrechen

zalomit: zalomit klíč v zámkuden Schlüssel im Schloss abbrechen

zlomit se: Větev se v silném větru zlomila.Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.

most: spálit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen