Hlavní obsah

brechen

Slovesobricht, brach, h./i. gebrochen

  1. (ro)zlomiteinen Stock brechenzlomit hůlkuIch habe mir den Knöchel gebrochen.Zlomila jsem si kotník.
  2. lámat, těžit kámen ap.Marmor brechenlámat mramor
  3. zlomit se větve pod tíhou ovoce ap.
  4. sich brechen tříštit se, lámat se, lomit se světelné paprsky ve sklenici ap.
  5. lámat, lomit světelné paprsky ap.die Schallwellen brechenlomit zvukové vlny
  6. zlomit, překonat odpor, vzdor ap.einen Rekord brechenzlomit/překonat rekord
  7. zlomit se, být překonán o odporu ap.
  8. mit etw. skoncovat s čím s minulostí, rodinou ap.mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem
  9. porušit smlouvu ap.niemals sein Versprechen brechennikdy neporušit svůj slibsein Wort brechenporušit své slovo
  10. hovor.zvracet krev, žluč ap.

Vyskytuje se v

biegen: auf Biegen und Brechenstůj co stůj

brechen: sich brechentříštit se, lámat se, lomit se světelné paprsky ve sklenici ap.

Eis: Das Eis ist gebrochen.Ledy se prolomily.

Genick: sich/j-m/etw. das Genick brechenzlámat si/komu/čemu vaz zničit, zruinovat ap.

Rückgrat: j-m das Rückgrat brechenzlomit koho přesvědčit

Stab: den Stab über j-n/etw. brechenzlomit hůl nad kým/čím

Welt: für j-n bricht eine Welt zusammenkomu se hroutí svět

Knochen: sich Dat die Knochen brechenpolámat si kosti

Versprechen: sein Versprechen erfüllen/brechensplnit/porušit svůj slib

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Bann: den Bann des Schweigens brechenporušit kouzlo mlčení

einbrechen: Der Tag bricht ein.Rozednívá se.

hereinbrechen: Eine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Rippe: j-m die Rippen brechenzpřerážet/zlámat komu žebra

Tag: Der Tag bricht an/neigt sich.Rozednívá se/Stmívá se.

Verkehr: Der Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

rekord: Rekorde brechenlámat rekordy

bortit se: Ihre Beziehung bricht zusammen.přen. Jejich vztah se bortí.

bourat: mit der Tradition brechenpřen. bourat tradici

pád: sich bei einem Sturz das Bein brechenzlomit si při pádu nohu

polámat: sich die Rippen brechenpolámat si žebra

prasknout: Der Ast brach unter seinem Gewicht.Větev pod jeho vahou praskla.

prolomit: die Stille (durch)brechenprolomit ticho

přerazit se: Ich habe mir fast den Hals gebrochen.Málem jsem se přerazil.

puknout: Ihr Herz war vor Leid gebrochen.přen. Žalem jí puklo srdce.

půle: den Stock in der Mitte brechenzlomit hůl v půli

rozednít se: Der Tag bricht an., Es tagt., Es dämmert., Es wird Tag.Rozednívá se.

ruka: sich den Arm brechenzlomit si ruku

trhnout: einen Rekord im Sprint brechentrhnout rekord ve sprintu

tříštit se: Die Wellen brechen sich an den Felsen.Vlny se tříští o skály.

tuha: die Mine brechenzlomit tuhu

uklouznout: Er ist ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen.Uklouzl a zlomil si nohu.

vyvstat: Kalter Schweiß brach ihm auf der Stirn aus.Na čele mu vyvstal studený pot.

zalít: Kalter Schweiß brach ihm aus.Zalil ho studený pot.

zděšení: Unter den Menschen brach Panik aus.Mezi lidmi zavládlo zděšení.

zlámat: sich das Bein brechenzlámat si nohu

zlámat se: Das Rad ist gebrochen.Kolo se zlámalo.

zrušit: das Versprechen brechenzrušit slib

: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

džbán: Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

koleno: etw. übers Knie brechenlámat co přes koleno

ucho: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Bahn: sich Dat Bahn brechenprorazit si cestu, prosadit se