Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (naplněný, vyplněný) voll, Voll-, gefülltzpola plnýhalbvollmít plný žaludekeinen vollen Magen habendopr. plná čáradurchgezogene Linie
  2. (úplný, naprostý) voll, Voll-práv. plná mocdie Vollmacht
  3. (postava ap.) voll, füllig, massivplná postavavolle Figur

Vyskytuje se v

moc: plná mocdie Vollmacht

penze: plná penzedie Vollpension

rychlost: v plné rychlostiin voller Fahrt

tempo: plným tempemmit vollem Tempo

dolík: vozovka plná dolíkůdie Fahrbahn voll von Vertiefungen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

komfort: hotel s plným komfortemdas Hotel mit allem Komfort

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínuvolltanken

naděje: být plný nadějevoller Zuversicht sein

nádhera: objevit se v plné nádheřein voller Herrlichkeit/Pracht erscheinen

oheň: být plný ohněvoll Feuer sein

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

pusa: mluvit s plnou pusoumit vollem Mund sprechen

úvazek: plný/poloviční pracovní úvazekdie Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigung

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

energie: člověk plný energieein energiegeladener Mensch

kalhoty: mít plné kalhotydie Hosen voll haben

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

plyn: jet na plný plynvolles Rohr fahren, mit Vollgas fahren

práce: mít plné ruce práce s čímmit etw. alle Hände voll zu tun haben

ruka: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

zub: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben