Hlavní obsah

plně

Příslovce

  1. (nalitý ap.) voll(-), völligsklenice plně nalitávollgegossenes Glasplně naložené autovollbeladenes Auto
  2. (úplně, naprosto) völlig, voll-plně komu/čemu důvěřovatj-m/etw. völlig vertrauenplně vybavenývoll ausgestattet

Vyskytuje se v

moc: plná mocdie Vollmacht

penze: plná penzedie Vollpension

plný: mít plný žaludekeinen vollen Magen haben

plný: dopr. plná čáradurchgezogene Linie

plný: práv. plná mocdie Vollmacht

rychlost: v plné rychlostiin voller Fahrt

tempo: plným tempemmit vollem Tempo

dolík: vozovka plná dolíkůdie Fahrbahn voll von Vertiefungen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

komfort: hotel s plným komfortemdas Hotel mit allem Komfort

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínuvolltanken

naděje: být plný nadějevoller Zuversicht sein

nádhera: objevit se v plné nádheřein voller Herrlichkeit/Pracht erscheinen

norma: plnit normudie Norm erfüllen

oheň: být plný ohněvoll Feuer sein

plnit: plnit láhve vínemdie Flaschen mit Wein (ab)füllen

plnit: plnit své závazkyseinen Verpflichtungen nachkommen

plnit: plnit plánden Plan erfüllen

plný: zpola plnýhalbvoll

plný: plná postavavolle Figur

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

pusa: mluvit s plnou pusoumit vollem Mund sprechen

úvazek: plný/poloviční pracovní úvazekdie Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigung

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

energie: člověk plný energieein energiegeladener Mensch

kalhoty: mít plné kalhotydie Hosen voll haben

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

plný: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben

plný: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

plný: jet na plné obrátkyauf vollen Touren fahren

plyn: jet na plný plynvolles Rohr fahren, mit Vollgas fahren

práce: mít plné ruce práce s čímmit etw. alle Hände voll zu tun haben

ruka: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

zub: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben

Höhe: in voller Höhev plné výši zaplatit ap.

aufladen: den Wagen voll aufladenplně naložit vůz

belegen: Das Hotel ist voll belegt.Hotel je plně obsazen.

Blüte: in voller Blütev plném květu

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Eimer: ein Eimer voll Milchvědro plné mléka

einfüllen: Zucker in Säcke einfüllenplnit cukr do pytlů

einladen: Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.

erfüllen: von Reiseeindrücken erfüllt seinbýt plný zážitků z cest

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Koffer: ein Koffer voll Geldkufr plný peněz

Sack: etw. in Säcke abfüllenplnit co do pytlů

sandig: sandige Schuhe habenmít boty plné písku

sein: voller Erwartung seinbýt plný očekávání

Spannung: ein Film voller Spannungfilm plný napětí

stehen: in Blüte stehenbýt v plném květu, kvést

umwerfen: ein volles Glas Wein umwerfenpřevrhnout skleničku plnou vína

uneingeschränkt: j-s uneingeschränktes Vertrauen besitzenmít čí plnou důvěru

vertrauen: j-m voll vertrauenplně důvěřovat komu

voll: Ich bin voll.Jsem plný/sytý.

voller: ein Korb voller Äpfelkoš plný jablek

voller: ein Mensch voller Widersprüchečlověk plný rozporů

Wucht: mit voller Wuchtplnou silou

Zuversicht: voll(er) Zuversicht seinbýt plný naděje

laden: Er ist mit Energie geladen.Je plný energie.