Hlavní obsah

laden

Slovesolädt, lud, h. geladen

  1. naložit/nakládat uhlí ap.einen Waggon mit Kisten ladennaložit vagon bednami
  2. etw. Akk aus etw. vyložit, složit co z čeho zboží ap.die Kisten aus dem Waggon ladenvyložit bedny z vagonu
  3. nabít/nabíjet, ládovat zbraň ap.
  4. nabít, dobít mobilní telefon ap.eine Batterie ladennabít baterii
  5. auf sich laden form.naložit na sebe vinu ap.

Slovesolädt/zast. ladet, lud, h. geladen

  1. kniž.pozvat, přizvatj-n zu sich ladenpozvat koho k sobě
  2. práv.předvolat svědky ap.Er wurde vor Gericht geladen.Byl předvolán k soudu.

Der, podstatné jméno~s, -ä-/řidč. ~

  1. Der Laden läuft. hovor.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

Vyskytuje se v

laden: naložit na sebe vinu ap.auf sich laden

Laden: Obchody jdou., Kšefty se hýbou.Der Laden läuft.

einladen: Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.

elektrisch: být elektricky nabitýelektrisch geladen sein

Sache: Tento obchod má pěkné věci.Dieser Laden hat schöne Sachen.

schließen: Obchody zavírají v šest hodin.Die Läden schließen um 18 Uhr.

sollen: Ten obchod je prý velmi drahý.Der Laden soll sehr teuer sein.

aktualizovat: výp. aktualizovat webovou stránkudie Webseite neu laden

kule: nabít zbraň kulemidie Waffe mit Kugeln laden

nabitý: přen. být nabitý energiímit Energie geladen sein, voller Energie stecken

sezvat: Sezval jsem známé na večeři.Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.

vybít: vybít a nabít bateriieine Batterie entladen und laden