Hlavní obsah

schließen

Slovesoschloss, h. geschlossen

  1. zavřít knihu ap.Er hat die Flasche sorgfältig geschlossen.Láhev pečlivě zavřel.die Hand (zur Faust) schließensevřít ruku v pěstdie Augen schließenzavřít oči
  2. zamknout, zavřítalle Fenster vor dem Abgang schließenpřed odchodem zavřít všechna okna
  3. sich schließen zavřít se
  4. sich schließen an etw. Akk navázat na co pokračovat
  5. etw. Akk an etw. Akk připojit, doplnit co k čemu
  6. sevřít (v objetí)
  7. zavírat, mít zavírací dobuDie Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.
  8. uzavřít, ukončit, skončit projev ap.
  9. uzavřít, sjednat dohodu ap.Frieden schließensjednat mír
  10. etw. Akk aus etw. usoudit, vyvodit co z čehoDas lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

Vyskytuje se v

Schloss: hinter Schloss und Riegelza mříže(mi)

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

vorübergehend: vorübergehend geschlossendočasně uzavřený

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.

drehen: den Schlüssel im Schloss drehenotočit klíčem v zámku

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

Kreis: přen. Der Kreis schließt sich.Kruh se uzavírá.

passen: Der Schlüssel passt nicht ins Schloss.Klíč nepasuje do zámku.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

účet: ein Konto schließen/löschenvýp. zrušit/smazat účet

inventura: wegen Inventur geschlossenzavřeno kvůli inventuře

klíč: den Schlüssel in das Schloss einsteckenstrčit klíč do zámku

končit: eine feierliche Rede schließenkončit slavnostní řeč

odchod: vor dem Weggang alle Fenster schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

okenice: die Fensterläden schließenzavřít okenice

pozavírat: alle Fenster im Hause schließenpozavírat všechna okna v domě

rachotit: Der Schlüssel klappert im Schloss.V zámku rachotí klíč.

spojenectví: ein Bündnis mit j-m schließenuzavřít spojenectví s kým

trčet: den Schlüssel im Schloss stecken lassennechat trčet klíč v zámku

vypáčit: Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.

zalomit: den Schlüssel im Schloss abbrechenzalomit klíč v zámku

zamknout se: Diese Tür schließt automatisch.Tyto dveře se automaticky zamknou.

zavřít se: Der Deckel hat sich geschlossen.Víko se zavřelo.

zrezavět: Das Schloss ist verrostet.Zámek zrezavěl.

zámek: j-n hinter Schloss und Riegel bringendát koho pod zámek

schließen: sich schließenzavřít se