Hlavní obsah

anschließen

Slovesoo, o

  1. an etw. Dat/Akk zamknout co k čemu
  2. an etw. Akk/Dat napojit, připojit na co, k čemu, zapojit do čehodas Radio an das Stromnetz anschließenzapojit rádio do sítě
  3. an etw. Akk navazovat, napojovat se na co časově, prostorověAn den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.
  4. sich anschließen j-m/etw. připojit se, přidružit se ke komu/čemu ke skupině, k názorusich einer Partei anschließenpřipojit se k (politické) straně

Vyskytuje se v

následovat: Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.

síť: zapojit co do sítěetw. ans Netz anschließen

zamknout: zamknout kolo k plotudas Rad an einem Zaun anschließen

zásuvka: zapojit co do zásuvkyetw. an die Steckdose anschließen