Hlavní obsah

anschließen

Slovesoo, o

  1. an etw. Dat/Akk zamknout co k čemudas Rad am Zaun anschließenzamknout kolo k plotu
  2. an etw. Akk/Dat napojit, připojit na co, k čemu, zapojit do čehodas Radio an das Stromnetz anschließenzapojit rádio do sítě
  3. an etw. Akk navazovat, napojovat se na co časově, prostorověAn den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.
  4. sich anschließen j-m/etw. připojit se, přidružit se ke komu/čemu ke skupině, k názorusich einer Partei anschließenpřipojit se k (politické) straně

Vyskytuje se v

následovat: An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.Po přednášce následovala diskuze.

síť: etw. ans Netz anschließenzapojit co do sítě

zamknout: das Rad an einem Zaun anschließenzamknout kolo k plotu

zásuvka: etw. an die Steckdose anschließenzapojit co do zásuvky

anschließen: das Rad am Zaun anschließenzamknout kolo k plotu