Hlavní obsah

následovat

Nedokonavé sloveso

  1. (v nějakém pořadí) (er)folgen, anschließen, nachfolgenPo období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.
  2. (jít za někým) (nach)folgen, nachgehen, nachziehen j-mNásledujte mě.Folgen Sie mir bitte!

Vyskytuje se v

spěšně: spěšně následovatnacheilen

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

folgen: Následujte mě prosím!Folgen Sie mir bitte!

nachgehen: následovat rodiče v povoláníden Eltern im Beruf nachgehen

willig: koho ochotně následovatj-m willig folgen

následovat: Po období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.