Hlavní obsah

doprovázet

Vyskytuje se v

dazu: Zpívala a on ji při tom doprovázel.Sie sang, und er begleitete sie dazu.

doprovázet: Text doprovázejí ilustrace.Der Text ist mit Illustrationen versehen.