Hlavní obsah

versehen

Slovesoversieht, a, e

  1. zaopatřit, zásobit, vybavitj-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi
  2. opatřit, vybaviteinen Text mit Anmerkungen versehenopatřit text poznámkami
  3. sich versehen přehlédnout se
  4. zanedbat péči ap.
  5. sich versehen zmýlit sesich beim Ausfüllen eines Formulars versehenzmýlit se při vyplňování formuláře

Das, podstatné jméno~s, ~