Hlavní obsah

übersehen

Slovesosieht über, a, e

Slovesoübersieht, a, e

  1. dohlédnout, přehlédnout, vidětdie ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí
  2. mít přehled, odhadnout, posouditdie Folgen von etw. übersehenodhadnout důsledky čeho
  3. přehlédnout, nevšimnout si neúmyslněj-n in einer Menschenmenge übersehenpřehlédnout koho v davu lidíein Stoppschild/einen Hinweis übersehenpřehlédnout stopku/upozornění

Vyskytuje se v

přezírat: Přezíral své spolupracovníky.Er übersah seine Mitarbeiter.