Hlavní obsah

übersehen

Slovesosieht über, a, e

Vyskytuje se v

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

přezírat: Er übersah seine Mitarbeiter.Přezíral své spolupracovníky.