Hlavní obsah

sehen

Slovesosieht, sah, h. gesehen

  1. j-n/etw. nicht mehr sehen können hovor.nemoci koho/co ani vidět
  2. sich bei j-m, irgendwo sehen lassen hovor.ukázat se u koho, kde přijít na návštěvu
  3. j-n vom Sehen kennen znát koho od vidění
  4. siehe oben viz výše

Vyskytuje se v

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

aussehen: So siehst du aus!To si jenom myslíš!

Blinde: Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!To přece vidí i slepý!

Brille: etw. Akk durch eine/die rosarote Brille sehendívat se na co růžovými brýlemi

doppelt: (alles) doppelt sehenvidět (všechno) dvojitě být opilý

Ganze: aufs (große) Ganze gesehencelkově vzato, viděno vcelku

Gespenst: Gespenster sehenmalovat čerta na zeď, vidět duchy

Land: (wieder) Land sehenmít (zase) pevnou půdu pod nohama

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

Schlachtfeld: Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!Tady to vypadá jako po boji!

sehen: j-n/etw. nicht mehr sehen könnennemoci koho/co už ani vidět

weitersehen: Dann sehen wir weiter./Dann werden wir weitersehen.Potom uvidíme., Pak se uvidí. co dál ap.

haltbar: mindestens haltbar bis: siehe Packungminimální trvanlivost: viz obal

Zusammenhang: etw. im Zusammenhang sehenvidět co v souvislostech

Anlass: keinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě

danach: Sie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.

finden: Das sieht gut aus! – Findest du?To vypadá dobře! – Myslíš?

haben: Ich habe ihn gesehen.Viděl jsem ho.

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

ihn: Hast du ihn gesehen?Viděl jsi ho?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Preis: Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

Seele: Keine Seele war zu sehen.Nebyla vidět ani duše.

selbst: Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

sie: Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

so: Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

vidění: zu sehen seinbýt k vidění

vidět: Man sieht, dass ...Je vidět, že ...

výše: siehe obenviz výše

bezvýchodně: Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.Situace vypadá zcela bezvýchodně.

bombasticky: Es sieht bombig aus.Vypadá to bombasticky.

co: Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.Co má novou práci, neviděl jsem ho.

černě: alles schwarz sehenvidět vše černě

daleko: weit in die Zukunft sehenvidět daleko do budoucnosti

dohlédnout: Ich kann nicht weit sehen.Daleko nedohlédnu.

dvojitě: alles doppelt sehenvidět všechno dvojitě

dvojmo: doppelt sehenhovor. vidět dvojmo

hned: Das sieht man nicht so oft.To se hned tak nevidí.

hustě: Das sieht fett aus.Vypadá to dost hustě.

jak: Sowie er sie sah, lief er weg.Jak ji uviděl, utíkal pryč.

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jaktěživ: Wer hat es je gesehen?Kdo to jaktěživ viděl?

kdyby: Wenn du es nur gesehen hättest!Kdybys to jen viděl!

když: Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.Když mám čas, dívám se na televizi.

kus: ein Stück Welt gesehen habenvidět kus světa

minimální: mindestens haltbar bis: siehe Packungminimální trvanlivost: viz obal

mrknout: Ich sehe mir das morgen an.Zítra se na to mrknu.

naposled: Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?Kdy jsme se viděli naposled?

nejdřív: Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.Uvidíme se nejdřív za dva týdny.

otráveně: Sie sah verdrießlich aus.Vypadala otráveně.

plastický: plastisches Sehenplastické vidění

pohledět: der Wahrheit ins Auge sehenpřen. pohlédnout pravdě do očí

postava: in der Ferne eine dunkle Gestalt sehenvidět v dálce tmavou postavu

představení: eine Vorstellung sehenshlédnout představení

růžově: Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.Budoucnost nevypadá příliš růžově.

sám, sama, samo, samý: Sie hat es selbst gesehen.Sama to viděla.

tak: Siehst du das auch so?Vidíš to také tak?

ti, ty, ta: Siehst du die Berge in der Ferne?Vidíš ty hory v dáli?

úhel: etw. aus einer anderen Sicht sehenvidět co z jiného úhlu

ukázat se: Lass dich mal wieder sehen.Někdy se zase ukaž.

vidět se: Wir sehen uns jede Woche.Vidíme se každý týden.

výborně: Du siehst heute vorzüglich aus.Vypadáš dnes výborně.

vyčkat: Warte ab und du wirst schon sehen.Vyčkej a uvidíš.

vypadat: Es sah wie eine Falle aus.Vypadalo to jako past.

vzhlédnout: Sie sah kurz vom Frühstück auf.Krátce vzhlédla od snídaně.

znát: j-n nur vom Sehen kennenznát koho jen od vidění

zrovna: Er sieht nicht gerade gut aus.Nevypadá zrovna dobře.

dívat se: die Welt durch eine rosa Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

růžový: etw. durch eine rosarote Brille sehenvidět co růžovými brýlemi

věk: Man sieht ihr ihr Alter nicht an.Nevypadá na svůj věk.

ähnlich: Das sieht dir ähnlich!To je ti podobné!