Hlavní obsah

vypadat

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vzhled) aussehenSüD, ÖrD ausschauen
  2. vypadá to (jevit se) es sieht ausVypadalo to jako past.Es sah wie eine Falle aus.To není (tak), jak to vypadá!Es ist nicht, wonach es aussieht!

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

bezvýchodně: Situace vypadá zcela bezvýchodně.Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.

bledě: vypadat bleděblass aussehen

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

božsky: expr. vypadat božskygöttlich ausschauen

čerstvě: vypadat čerstvěfrisch ausschauen

důležitě: vypadat důležitěwichtig aussehen

fantasticky: vypadat fantastickyfantastisch ausschauen

hezky: vypadat hezkyhübsch ausschauen

hustě: Vypadá to dost hustě.Das sieht fett aus.

chorobně: vypadat chorobněkrank aussehen

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

komicky: působit/vypadat komickykomisch wirken/aussehen

křehce: vypadat křehce o nádobězerbrechlich aussehen

mladě: vypadat mladějung aussehen

nadějně: Vypadá to nadějně.Das schaut hoffnungsvoll aus.

nepěkně: vypadat nepěkněunschön ausschauen

nepřítomně: vypadat nepřítomněabsent ausschauen

ohavně: ohavně vypadatscheußlich aussehen

ošklivě: vypadat ošklivěscheußlich ausschauen

otráveně: Vypadala otráveně.Sie sah verdrießlich aus.

pěkně: pěkně vypadatschön ausschauen

poměrně: vypadat poměrně mladěverhältnismäßig jung ausschauen

profi: Fotka vypadá profi.Das Foto sieht nach Profi aus.

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

šeredně: vypadat šeredněhässlich aussehen

výborně: Vypadáš dnes výborně.Du siehst heute vorzüglich aus.

zanedbaně: vypadat zanedbaněvernachlässigt aussehen

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zdravě: vypadat zdravěgesund aussehen

zrovna: Nevypadá zrovna dobře.Er sieht nicht gerade gut aus.

hromádka: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Häufchen Unglück aussehen

neštěstí: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Häufchen Unglück ausschauen

oko: Vypadá, jako by mu z oka vypadl.Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.

věk: Nevypadá na svůj věk.Man sieht ihr ihr Alter nicht an.

apart: apart aussehenvypadat půvabně

ausgemergelt: ausgemergelt aussehenvypadat vyhuble

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

beknackt: beknackt aussehenvypadat přiblble

absolut: absolut unmöglich aussehenvypadat absolutně nemožně

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

ansehen: Das sieht sich ganz hübsch an.To vypadá docela hezky.

appetitlich: appetitlich aussehenvypadat chutně

ausschauen: Sie schaut krank aus.Vypadá nemocně.

aussehen: Wie siehst du denn aus?Jak to vypadáš?

aussehen: Es sieht nach Gewitter aus!Vypadá to na bouřku!

betrübt: betrübt aussehenvypadat zasmušile

damit: Wie steht's damit?Jak to s tím vypadá?

dumm: Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.

fesch: fesch aussehenvypadat hezky

finden: Das sieht gut aus! – Findest du?To vypadá dobře! – Myslíš?

fremdartig: fremdartig aussehenvypadat cize

grotesk: grotesk aussehenvypadat směšně

niedlich: niedlich aussehenvypadat roztomile

schlampig: schlampig aussehenvypadat neupraveně

seltsam: seltsam aussehenvypadat podivuhodně/zvláštně

so: Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

stehen: Es steht mit ihm gut.Je na tom dobře., Vypadá to s ním dobře.

sympathisch: sympathisch aussehenvypadat sympaticky

verhärmt: verhärmt aussehenvypadat ztrápeně

verheult: verheult aussehenvypadat ubrečeně