Hlavní obsah

pěkně

Příslovce

  • schön, hübschpěkně vypadatschön ausschauenVenku je pěkně.Draußen ist es schön.vydělávat si pěkněschön verdienenpěkně prosím/děkujibitte/danke schön

Vyskytuje se v

kaše: in der Patsche sitzenbýt v pěkné kaši

pěkný: einen schönen Gruß ausrichtenvyřídit pěkný pozdrav

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

naštvat: Er hat mich schön aufgebracht!Pěkně mě naštval!

nepěkně: unschön ausschauenvypadat nepěkně

nepěkný: ein unschönes Gesichtnepěkný obličej

odřít: Ich bin in der Kneipe tüchtig gerupft worden.Pěkně mě v hospodě odřeli.

postava: eine schöne Figur habenmít pěknou postavu

rozhled: Von dem Gipfel ist es eine schöne Aussicht.Z vrcholku je pěkný rozhled.

vytočený: Ich bin ganz aus dem Häuschen.Jsem pěkně vytočený.

zacvičit: Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.

zamávat: Es hat sie ganz schön erschüttert.Pěkně to s ní zamávalo.

lapat: Mit Speck fängt man Mäuse.Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

aufmachen: die Ware im Schaufenster hübsch aufmachenpěkně uspořádat zboží ve výloze

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

abschleppen: Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

pusten: Es pustete draußen ganz schön.Venku pěkně fučelo.

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

schön: Das ist sehr schön von dir.To je od tebe velmi pěkné.

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.

pěkně: bitte/danke schönpěkně prosím/děkuji