Hlavní obsah

postava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (podoba lidského těla) die Figur, die Staturmít pěknou postavueine schöne Figur haben
  2. (osoba vůbec) die Gestalt, die Figurvidět v dálce tmavou postavuin der Ferne eine dunkle Gestalt sehenženská postavadie Frauengestalt
  3. (literární ap.) die Gestalt, die Figur, die Personkladná postavapositive Personpohádková postavadie Märchenfigur

Vyskytuje se v

doprostřed: Stell dich in die Mitte!Postav se doprostřed!

hranatý: eine knöcherne Gestalthranatá postava

hubený: eine dünne Figurhubená postava

plný: volle Figurplná postava

podsaditý: eine untersetzte Gestaltpodsaditá postava

pohublý: abgemagerte Gestaltpohublá postava

přikrčený: eine geduckte Gestaltpřikrčená postava

přímý: aufrechte Figurpřímá postava

schoulený: gebeugte Gestaltschoulená postava

střední: ein Mann von mittlerer Größemuž střední postavy

typizovat: die Romanfiguren typisierentypizovat románové postavy

vysoký: ein Mann von hoher Gestaltmuž vysoké postavy

vytisknout: die Figur in den Schnee eindrückenvytisknout postavu do sněhu

zpevnit: den Körper stählenzpevnit postavu

ztělesnit: die Rolle des Verbrechers verkörpernztělesnit postavu zločince

zierlich: eine zierliche Figur habenmít drobnou postavu

Figur: Er achtet auf seine Figur.Dbá na svou figuru/postavu.

Gestalt: die Gestalt Napoleonspostava Napoleona

stellen: Stell dich in die Reihe!Postav se do řady!

postava: die Frauengestaltženská postava