Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) der Mensch
  2. (muž obecně) der Mensch, der Mann
  3. (kdokoli, jeden) manČlověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.
  4. člověče (oslovení) Mensch! Menschenskind!Člověče, nezlob se!Mensch, ärgere dich nicht!

Vyskytuje se v

Kultur: kultivovaný člověkein Mensch von Kultur

unter: být mezi lidmiunter Menschen sein

aber: Co je to jenom za lidi!Was sind das aber auch für Leute!

Abscheu: mít averzi vůči jednomu člověkuvor einem Menschen Abscheu haben

all: všichni lidéalle Menschen

amüsieren: Lidé se posmívali jeho koníčku.Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.

ankommen: Film má u lidí ohlas.Der Film kommt bei den Leuten an.

aussuchen: vybrat tři lidi na prácidrei Leute für eine Arbeit aussuchen

beschäftigen: Kolik lidí zaměstnává?Wie viel Leute beschäftigt er?

Charakter: charakterní/bezcharakterní člověkein Mensch von/ohne Charakter

denen: ti (lidé), kterým řekla svůj názorjene Leute, denen sie ihre Meinung sagte

derjenige, diejenige, dasjenige: ten člověk, kterého jsme potkali ...derjenige Mensch, dem wir begegnet sind ...

dort: Tu i tam mají lidé stejné problémy.Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.

einlassen: Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

heraussuchen: Ona si už své lidi dobře vybere.Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.

ihresgleichen: Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.

immer: Přichází stále více lidí.Es kommen immer mehr Leute.

individuell: Lidé uspokojují své individuální potřeby.Leute befriedigen ihre individuellen Bedürfnisse.

je: Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je älter man wird, desto erfahrener wird man.

Junge: Páni!, Člověče! vyjádření obdivu, úžasuhovor. Junge, Junge!

Leute: Na večírku byli samí sympatičtí lidé.Auf der Party waren lauter sympathische Leute.

man: Lidé ho chválí.Man lobt ihn.

übersehen: přehlédnout koho v davu lidíj-n in einer Menschenmenge übersehen

überziehen: Člověk nemá přehánět svou kritiku.Man soll seine Kritik nicht überziehen.

um: Bylo tu okolo 500 lidí.Es waren um die 500 Leute da.

urteilen: posuzovat lidi ukvapeněüber die Menschen vorschnell urteilen

Kleid: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

leben: Člověk žije jen jednou.Man lebt nur einmal.