Hlavní obsah

muž

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jedinec mužského pohlaví) der Mannsvobodný/ženatý mužein lediger/verheirateter Mannmuž v pozadíein Mann im Hintergrund
  2. (manžel) der (Ehe)Mannmuž v domácnostider Hausmann
  3. (s ideálními vlastnostmi) der Mann, der Kerl

Vyskytuje se v

ledový: ledoví mužidie Eisheiligen/Eismänner

sněžný: sněžný mužder Schneemensch

brát si: brát si koho za mužej-n zum Mann nehmen

dozrát: dozrát v mužezum Mann heranreifen

kolem: muž kolem 40ein Mann um die 40

letitý: letitý mužein bejahrter Mann

měnit se: Hoch se mění v muže.Der Junge wird zum Mann.

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

odejít: odejít od mužeden Mann verlassen

opít: Opili toho muže do němoty.Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.

pozorný: Ty máš ale pozorného muže!Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!

robustní: robustní mužein stämmiger Mann

střední: muž střední postavyein Mann von mittlerer Größe

upřednostnit: upřednostnit muže před ženouden Mann vor der Frau bevorzugen

vpustit: Opilého muže nevpustili do divadla.Der betrunkene Mann wurde nicht ins Theater eingelassen.

vysoký: muž vysoké postavyein Mann von hoher Gestalt

vyzrát: vyzrát v mužezum Mann heranreifen

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

paluba: Muž přes palubu!Mann über Bord!

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

Mann: ein Mann mittleren Altersmuž středního věku

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Tat: ein Mann der Tatmuž činu

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

feminin: ein femininer Mann seinbýt zženštilým mužem

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

Mann: ein verheirateter/geschiedener/intelligenter Mannženatý/rozvedený/inteligentní muž

Mann: Alle Mann an Deck!Všichni muži na palubu!