Hlavní obsah

žena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (osoba ženského pohlaví) die Frau, das Weibčasopis pro ženydie Frauenzeitschrift
  2. (manželka) die (Ehe)FrauVzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

Vyskytuje se v

domácnost: žena v domácnostidie Hausfrau

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen

žena: časopis pro ženydie Frauenzeitschrift

ctnostný: ctnostná ženaeine tugendhafte Frau

dobytek: hnát dobytekdas Vieh treiben

hezký: hezká ženaeine hübsche Frau

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

jenž, jež: žena, již milujidie Frau, die/welche ich liebe

mondénní: mondénní ženaeine mondäne Frau

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

perla: perla mezi ženamieine Perle unter den Frauen

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

pořádný: mít pořádnou ženueine ordentliche Frau haben

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

převaha: převaha ženÜberzahl der Frauen

půvabný: seznámit se s půvabnou ženoueine reizende Frau kennenlernen

pyšný: pyšná ženaeine stolze Frau

rázovitý: rázovitá ženaeine eigenartige Frau

svolný: svolné ženywillige Frauen

upřednostnit: upřednostnit muže před ženouden Mann vor der Frau bevorzugen

utýrat: utýrat ženudie Frau zu Tode quälen

velký: žena velkého světaeine Dame von Welt

vysněný: jeho vysněná ženaseine Traumfrau

vzdělaný: vzdělaná ženaeine gelehrte Frau

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

za: vzít si koho za ženuj-n heiraten

záletný: záletná ženadie fremdgehende Frau

zbožňovat: Zbožňuje svojí ženu.Er vergöttert seine Frau.

zvýhodnit: zvýhodnit ženyFrauen begünstigen

žádat: žádat (ženu) o ruku(eine Frau) um die Hand bitten

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

anstatt: Přijde místo své ženy.Er kommt anstatt seiner Frau.

einfallen: Náhle si vzpomněl na svou ženu.Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.

Extrem: hnát až do extrémubis ins/zum Extrem treiben

frau: Když se narodí ženě první dítě...Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...

Gesellschaft: postavení žen ve společnostidie Stellung der Frauen in der Gesellschaft

heranwachsen: Dívka dospěla v ženu.Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.

jagen: hnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem městamit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagen

jeder, jede, jedes: každý muž/každá žena/každé dítějeder Mann/jede Frau/jedes Kind

nachsetzen: hnát se za míčemdem Ball nachsetzen

treiben: hnát dobytek na pastvudas Vieh auf die Weide treiben

Verderben: hnát se do záhubyins Verderben rennen

verpassen: Propásl svou ženu.Er hat seine Frau verpasst.

vorkommen: Ta žena mi připadá povědomá.Die Frau kommt mir bekannt vor.

Gäu: pást po ženáchins Gäu gehen

hnát: hnát zpětzurücktreiben