Hlavní obsah

treiben

Slovesotrieb, h. getrieben

 1. hnát, zahnat, vehnatdas Vieh auf die Weide treibenhnát dobytek na pastvu
 2. j-n zu etw., in etw. Akk dohnat koho k čemuj-n in den Tod treibendohnat koho k smrti
 3. j-n zu etw. honit, pohánět koho k čemu, naléhat, spěchat na koho s čím
 4. pohánět, hnát voda turbínu ap.
 5. zarazit, zatloucieinen Nagel ins Holz treibenzatlouci hřebík do dřeva
 6. prorazit, (vy)kopat, (pro)kopat tunel ap.
 7. vytepat
 8. etw. Akk zabývat se čím, věnovat se čemuSport treibensportovat
 9. hovor.dělat, tropit, provádětUnsinn/Unfug treibentropit hlouposti/neplechu
 10. provozovat obchod ap.
 11. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesaMissbrauch mit j-m/etw. treibenzneužít koho/coSpionage treibenslídit, vyzvídatseinen Spott mit j-m treibenposmívat se komu
 12. hovor. hanl.přehánět, hnát do krajnosti ap.užívá se ve spojení s eses zu weit treibenzacházet příliš daleko
 13. řidč.(na)kynout, vykynout těsto ap.
 14. pučet, rašit

Vyskytuje se v

Schindluder: zacházet s kým/čím jako s onucímit j-m/etw. Schindluder treiben

Wesen: řádit, vyvádět hloupostisein Wesen treiben

Tod: přivést koho do hrobuj-n in den Tod treiben

treiben: sportovatSport treiben

Extrem: hnát až do extrémubis ins/zum Extrem treiben

Feierabend: Ve svém volnu sportuje.Am Feierabend treibt er Sport.

Spaß: dělat legráckySpaß machen/treiben

Sport: sportovatSport treiben

Spott: posmívat se komu/čemuseinen Spott mit j-m/etw. treiben

Unwesen: dělat neplechu, řáditsein Unwesen treiben

Wucher: lichvařitWucher treiben

dobytek: hnát dobytekdas Vieh treiben

hnát: hnát koho na nákupj-n zum Einkaufen treiben

neplecha: tropit neplechusein Unwesen treiben

popohnat: popohnat děti do posteledie Kinder ins Bett treiben

potulovat se: Ve městě se potuluje vrah.Ein Mörder treibt sich in der Stadt herum.

pud: podléhat nízkým pudůmden niederen Trieben nachgehen

rekreačně: Rekreačně se věnuje několika sportům.Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.

řádit: Ve městě řádí zloději.Diebe treiben in der Stadt ihr Unwesen.

sport: dělat sportSport treiben

šílenství: dohnat koho k šílenstvíj-n in den Wahnsinn treiben

vehnat: Ta slova jí vehnala slzy do očí.Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.

zahnat: zahnat koho do úzkýchj-n in die Enge treiben

živočišný: živočišné pudytierische Triebe

hra: hrát dvojí hruein Doppelspiel treiben

kout: zahnat koho do koutaj-n in die Ecke treiben

krajnost: Doháněl ho ke krajnosti.Er trieb ihn bis zum Äußersten.

slza: vehnat komu slzy do očíj-m Tränen in die Augen treiben

žert: dělat si z koho žertymit j-m Scherz treiben

Enge: zahnat koho do úzkýchj-n in die Enge treiben