Hlavní obsah

sport

Podstatné jméno, rod mužský

  • (tělesná aktivita) der Sport(disciplína) die Sportartletní/zimní sportydie Sommersportarten/Wintersportartenrekreační/vrcholový sportder Freizeitsport/Leistungssportdělat sportSport treiben

Vyskytuje se v

halový: halový sportder Hallensport

motoristický: motoristický sportder Motorsport

příznivec: příznivec sportuder Sportfreund/Sportfan

rekreační: rekreační sportder Freizeitsport

sálový: sálové sportydie Hallensportarten

veslařský: veslařský sport/klubder Rudersport/Ruderklub

vrcholový: vrcholový sportder Leistungssport

zimní: zimní sportydie Wintersportarten

amatérský: amatérský sportder Amateursport

indoorový: indoorové sportydie Indoorsportarten

masově: masově provozovaný sportein massenhaft betriebener Sport

rekreačně: Rekreačně se věnuje několika sportům.Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

strečovat: strečovat po sportunach dem Sport dehnen

vybíjet: vybíjet energii sportemEnergie beim Sport entladen

vysprchovat se: vysprchovat se po cvičení(sich) nach dem Sport duschen

auszeichnen: sich im Sport auszeichnenvynikat ve sportu

treiben: Sport treibensportovat

betreiben: Sport betreibenvěnovat se sportu

Feierabend: Am Feierabend treibt er Sport.Ve svém volnu sportuje.

machen: Sport machensportovat

Sport: Sport treibensportovat

übernehmen: sich beim Sport übernehmenpřetěžovat se při sportu