Hlavní obsah

übernehmen

Slovesonimmt über, a, o

  1. hovor.vzít/brát přes ramenoSie hat die Tasche übergenommen.Vzala tašku přes rameno.
  2. loď.nabrat vodu

Slovesoübernimmt, a, o

  1. převzít, přebrat, přijmoutWaren übernehmenpřevzít zboží
  2. převzít, přebrat, ujmout sedie Familienfirma übernehmenpřevzít rodinnou firmu
  3. převzít, přebrat, přejmoutDer Kopilot übernahm das Steuer.Kopilot převzal řízení.ein Amt übernehmenpřevzít úřad
  4. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesadie Bürgschaft übernehmenpřevzít záruku, zaručit sedie Garantie für etw. übernehmenpřevzít garanci za co, garantovat codie Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co
  5. loď.nalodit, vzít na palubuPassagiere/Proviant übernehmennalodit pasažéry/proviant
  6. převzít, přebrat, vzít za své citát ap.von j-m eine Idee übernehmenpřevzít nápad od koho
  7. sich übernehmen přepínat se, přetěžovat se, příliš se zatěžovatsich beim Sport übernehmenpřetěžovat se při sportu

Vyskytuje se v

übernehmen: přepínat se, přetěžovat se, příliš se zatěžovatsich übernehmen

Verantwortung: převzít odpovědnost za koho/cofür j-n/etw. eine Verantwortung übernehmen

Führung: převzít vedení firmydie Führung der Firma übernehmen

Garantie: (ne)převzít záruku za co(keine) Garantie für etw. übernehmen

jednatelství: převzít jednatelstvídie Geschäftsführung übernehmen

přebrat: Přebrala jeho myšlenku.Sie übernahm seine Idee.

ujmout se: Já se toho ujmu.Ich übernehme es.

vypůjčit si: Vypůjčil si citát z jeho knihy.Er hat ein Zitat aus seinem Buch übernommen.