Hlavní obsah

unternehmen

Vyskytuje se v

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

Schritt: Schritte gegen j-n/etw. unternehmenpodniknout kroky proti komu/čemu

krok: podnikat další krokyweitere Schritte unternehmen

podnikat: podnikat cestyReisen unternehmen

podpora: Podniky mohou zažádat o státní podporu.Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.

pochybný: pochybný podnikein zweifelhaftes Unternehmen

prosperovat: Podnik (dobře) prosperuje.Das Unternehmen gedeiht (gut).

soukromě: soukromě podnikatprivat unternehmen