Hlavní obsah

benehmen

Slovesobenimmt, a, o

  1. sich benehmen chovat se slušně ap.Er hat sich wie ein Kind benommen.Choval se jako dítě.
  2. kniž.j-m etw. Akk vzít, brát komu co, připravit koho o co klid ap.

Das, podstatné jméno~s

Das, podstatné jméno~s

  1. sich mit j-m ins Benehmen setzen úř.dohodnout se s kým
  2. im Benehmen mit j-m kniž.po dohodě s kým

Vyskytuje se v

Benehmen: sich mit j-m ins Benehmen setzendohodnout se s kým

Benimm: (keinen) Benimm habennemít (žádné) chování

Elefant: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

anmaßend: sich anmaßend benehmenchovat se arogantně

ungebührlich: sich ungebührlich benehmenchovat se nevhodně

eckig: eckiges Benehmen habenchovat se nezdvořile

einwandfrei: sich einwandfrei benehmenchovat se bezproblémově

flegelhaft: sich flegelhaft benehmenchovat se klackovitě

gehören: Benimm dich, wie es sich gehört.Chovej se, jak se sluší.

gesittet: sich gesittet benehmenchovat se slušně

schlecht: sich schlecht benehmenchovat se nevhodně

täppisch: sich täppisch benehmenchovat se nemotorně

unfein: sich unfein benehmenchovat se hrubě

ungehörig: sich ungehörig benehmenchovat se nepřístojně

aristokratický: aristokratisches Benehmenaristokratické chování

bezprostředně: sich natürlich benehmenchovat se bezprostředně

čitelný: Sein Benehmen war berechenbar.Jeho chování bylo čitelné.

diskrétně: sich diskret benehmenchovat se diskrétně

dvorný: ein galantes Benehmendvorné chování

excentrický: exzentrisches Benehmenexcentrické chování

idiot: sich wie ein Idiot benehmenchovat se jako idiot

loajálně: sich gegenüber j-m loyal benehmenchovat se loajálně ke komu

mužný: männliches Benehmenmužné chování

nafoukaně: sich überheblich benehmenchovat se nafoukaně

nejprve: Zuerst hat er sich schüchtern benommen.Nejprve se choval nesměle.

nemístně: sich unpassend benehmenchovat se nemístně

nemožně: sich unmöglich benehmennemožně se chovat

nenápadný: unauffälliges Benehmennenápadné chování

nenucený: ungezwungenes Benehmennenucené chování

nepřirozený: unnatürliches Benehmennepřirozené chování

nepřístojný: ungehöriges/unziemliches Benehmennepřístojné chování

nervózní: nervöses Benehmen/nervöse Bewegungennervózní chování/pohyby

nestoudný: unverschämtes Benehmennestoudné chování

noblesní: nobles Benehmennoblesní chování

obřadně: sich zeremoniell benehmenchovat se obřadně

ostudně: sich schändlich benehmenchovat se ostudně

otupělý: durch das Unglück benommen seinbýt otupělý neštěstím

pohoršení: Mit ihrem Benehmen hat sie Anstoß erregt.Svým chováním vzbudila pohoršení.

povrchně: sich oberflächlich benehmenchovat se povrchně

prostý: einfältige Ausdrucksweise/einfältiges Benehmenprosté vyjadřování/chování

předpis: sich nach den Regeln benehmenchovat se podle předpisů

přirozeně: sich natürlich benehmenchovat se přirozeně

pyšně: sich hochmütig benehmenchovat se pyšně

rezervovaný: reserviertes Benehmenrezervované chování

rozhněvat: Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.

teatrální: theatralisches Benehmenteatrální chování

způsobný: artiges Benehmenzpůsobné chování

zvláštně: sich seltsam benehmenchovat se zvláštně

hrom: Er benimmt sich wie die Axt im Walde.Je jako hrom do police.

porcelán: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

slon: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

benehmen: sich benehmenchovat se slušně ap.