Hlavní obsah

zunehmen

Vyskytuje se v

váha: an Gewicht zunehmenpřibrat na váze

narůst: Der Mond hat zugenommen.Měsíc narostl.

neustále: ständig zunehmen/wachsenneustále přibírat/růst

úžit se: Das Tal verengt sich zunehmend.Údolí se stále více úží.