Hlavní obsah

übernehmen

Slovesonimmt über, a, o

  1. hovor.vzít/brát přes ramenoSie hat die Tasche übergenommen.Vzala tašku přes rameno.
  2. loď.nabrat vodu

Slovesoübernimmt, a, o

  1. převzít, přebrat, přijmoutWaren übernehmenpřevzít zboží
  2. převzít, přebrat, ujmout se
  3. převzít, přebrat, přejmoutDer Kopilot übernahm das Steuer.Kopilot převzal řízení.ein Amt übernehmenpřevzít úřad
  4. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesadie Bürgschaft übernehmenpřevzít záruku, zaručit sedie Garantie für etw. übernehmenpřevzít garanci za co, garantovat codie Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co
  5. loď.nalodit, vzít na palubuPassagiere/Proviant übernehmennalodit pasažéry/proviant
  6. převzít, přebrat, vzít za své citát ap.von j-m eine Idee übernehmenpřevzít nápad od koho
  7. sich übernehmen přepínat se, přetěžovat se, příliš se zatěžovatsich beim Sport übernehmenpřetěžovat se při sportu

Vyskytuje se v

übernehmen: sich übernehmenpřepínat se, přetěžovat se, příliš se zatěžovat

Verantwortung: für j-n/etw. eine Verantwortung übernehmenpřevzít odpovědnost za koho/co

Führung: die Führung der Firma übernehmenpřevzít vedení firmy

Garantie: (keine) Garantie für etw. übernehmen(ne)převzít záruku za co

jednatelství: die Geschäftsführung übernehmenpřevzít jednatelství

přebrat: Sie übernahm seine Idee.Přebrala jeho myšlenku.

ujmout se: Ich übernehme es.Já se toho ujmu.

vypůjčit si: Er hat ein Zitat aus seinem Buch übernommen.Vypůjčil si citát z jeho knihy.