Hlavní obsah

übernehmen

Slovesonimmt über, a, o

  1. hovor.vzít/brát přes ramenoSie hat die Tasche übergenommen.Vzala tašku přes rameno.
  2. loď.nabrat vodu

Slovesoübernimmt, a, o

  1. převzít, přebrat, přijmoutWaren übernehmenpřevzít zboží
  2. převzít, přebrat, ujmout sedie Familienfirma übernehmenpřevzít rodinnou firmu
  3. převzít, přebrat, přejmoutDer Kopilot übernahm das Steuer.Kopilot převzal řízení.ein Amt übernehmenpřevzít úřad
  4. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesadie Bürgschaft übernehmenpřevzít záruku, zaručit sedie Garantie für etw. übernehmenpřevzít garanci za co, garantovat codie Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co
  5. loď.nalodit, vzít na palubuPassagiere/Proviant übernehmennalodit pasažéry/proviant
  6. převzít, přebrat, vzít za své citát ap.von j-m eine Idee übernehmenpřevzít nápad od koho
  7. sich übernehmen přepínat se, přetěžovat se, příliš se zatěžovatsich beim Sport übernehmenpřetěžovat se při sportu

Vyskytuje se v

Verantwortung: für j-n/etw. eine Verantwortung übernehmenpřevzít odpovědnost za koho/co

Führung: die Führung der Firma übernehmenpřevzít vedení firmy

Garantie: (keine) Garantie für etw. übernehmen(ne)převzít záruku za co

jednatelství: převzít jednatelstvídie Geschäftsführung übernehmen

přebrat: Přebrala jeho myšlenku.Sie übernahm seine Idee.

ujmout se: Já se toho ujmu.Ich übernehme es.

vypůjčit si: Vypůjčil si citát z jeho knihy.Er hat ein Zitat aus seinem Buch übernommen.