Hlavní obsah

Führung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. vedení, správa firmy, strany ap.die Führung der Firma übernehmenpřevzít vedení firmy
  2. vedení výchovaDeiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.
  3. vedení vedoucí skupina osob
  4. prohlídka s průvodcem
  5. vedení, vedoucí pozice, vůdčí postavení ve sportu ap.in Führung gehenjít do vedeníWir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.
  6. chování
  7. etw. Gen vedení, ovládání čeho nástroje ap., manipulace, manipulování s čímdie Führung des Geigenbogensvedení houslového smyčce
  8. úř.řízení motor. vozidla ap.

Vyskytuje se v

vedení: za jeho vedeníunter seiner Führung

vedení: jít do vedeníin Führung gehen