Hlavní obsah

Ausführung

Vyskytuje se v

übertragen: j-m die Ausführung der Aufgabe übertragenpověřit koho vypracováním úkolu

oprávnit: oprávnit koho k vykonání poslední vůlej-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigen

pozorně: pozorně poslouchat výklad kohoj-s Ausführungen aufmerksam zuhören

provedení: provedení práceAusführung der Arbeit

provedení: v různém provedeníin verschiedenen Ausführungen