Hlavní obsah

Ausführung

Vyskytuje se v

übertragen: j-m die Ausführung der Aufgabe übertragenpověřit koho vypracováním úkolu

oprávnit: j-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigenoprávnit koho k vykonání poslední vůle

pozorně: j-s Ausführungen aufmerksam zuhörenpozorně poslouchat výklad koho

provedení: Ausführung der Arbeitprovedení práce

Ausführung: einfache Ausführungjednoduché vyhotovení