Hlavní obsah

Ausfertigung

Vyskytuje se v

vyhotovení: ein Lebenslauf in vier Ausfertigungenživotopis ve čtyřech vyhotoveních

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních