Hlavní obsah

vyhotovení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (exemplář, opis) die Ausfertigungživotopis ve čtyřech vyhotoveníchein Lebenslauf in vier Ausfertigungenvyhotovení protokoludie Anfertigung des Protokollsvyhotovení dokladu do tří dnůdie Ausstellung des Belegs in drei Tagen
  2. kniž.(vyrobení) die (An)Fertigung

Vyskytuje se v

protokol: sepsat/vyhotovit protokoldas Protokoll aufnehmen/abfassen

stvrzenka: vyhotovit stvrzenkueine Quittung ausstellen

vyhotovit: vyhotovit smlouvueinen Vertrag ausfertigen

einfach: vyplnit formulář v jednom vyhotoveníein einfaches Formular ausfüllen

Ausfertigung: smlouva ve třech vyhotoveníchein Vertrag in drei Ausfertigungen

Ausführung: jednoduché vyhotoveníeinfache Ausführung

vyhotovení: životopis ve čtyřech vyhotoveníchein Lebenslauf in vier Ausfertigungen