Hlavní obsah

Ausfertigung

Vyskytuje se v

vyhotovení: životopis ve čtyřech vyhotoveníchein Lebenslauf in vier Ausfertigungen

Ausfertigung: smlouva ve třech vyhotoveníchein Vertrag in drei Ausfertigungen