Hlavní obsah

vyhotovení

Vyskytuje se v

protokol: das Protokoll aufnehmen/abfassensepsat/vyhotovit protokol

stvrzenka: eine Quittung ausstellenvyhotovit stvrzenku

vyhotovit: einen Vertrag ausfertigenvyhotovit smlouvu

einfach: ein einfaches Formular ausfüllenvyplnit formulář v jednom vyhotovení

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

Ausführung: einfache Ausführungjednoduché vyhotovení

vyhotovení: ein Lebenslauf in vier Ausfertigungenživotopis ve čtyřech vyhotoveních