Hlavní obsah

provedení

Vyskytuje se v

přestavba: provést přestavbu čehoden Umbau etw. Gen ausführen

bláznivý: provést bláznivý kousekeinen närrischen Streich durchführen

hloupost: provést hloupostBlödsinn machen

možno: Je možno to provést.Es ist möglich es auszuführen.

náčrt: provést přehledný náčrteinen übersichtlichen Entwurf durchführen

provést: Cos to zase provedl?Was hast du wieder (alles) angerichtet?

provést: provést svůj úmyslsein Vorhaben durchführen

provést: provést cizince po městěden Ausländer durch die Stadt führen

příslušný: provést příslušná opatřeníentsprechende Maßnahmen treffen

usmyslet si: Co si usmyslí, to provede.Was er sich vornimmt, das zieht er durch.

výběr: provést výběr z bankomatueine Abhebung vom Geldautomaten durchführen

zkouška: mat. provést zkouškudie Probe machen

změna: provést nějaké změny v textueinige Textänderungen vornehmen

durchführen: eine Untersuchung durchführenprovést šetření

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

personell: personelle Veränderungen vornehmenprovést personální změny

punktieren: die Lungen punktierenprovést punkci plic

tun: Wer hat das getan?Kdo to provedl?, Kdo to udělal?