Hlavní obsah

führen

Sloveso

 1. vést/vodit dítě přes cestu ap.einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku
 2. j-n durch etw. provést koho čím turisty ap.Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem
 3. (za)vést, doprovodit přítelkyni do kina ap.
 4. sich führen chovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.
 5. řídit, vést podnik ap.
 6. vést, být ve vedení na body, o skóre ap.
 7. (při)vést policii na stopu ap.
 8. úř.řídit motocykl ap.Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.
 9. nosit (u sebe), mít (u sebe) doklady, zbraň ap.
 10. vést, přivádět elektřinu ap., přinášet
 11. vést, říditčasto se užívá spolu s podstatným jménem k vyjádření slovesa opisemein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovorKrieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemuden Nachweis führen, dass...dokázat, že...
 12. zu etw. vést k čemu způsob vlády k protestům ap.
 13. zu weit führen zacházet příliš daleko

Vyskytuje se v

Blaue: výlet do neznámaeine Fahrt ins Blaue

bringen: přivést do varu, rozjet, rozparádit kohoj-n in Fahrt bringen

fahren: řídit se o vozidle ap.sich fahren

Fahrt: být v ráži v dobré náladěin Fahrt sein

führen: chovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.sich führen

Gemüt: brát si co k srdci radu, výtku ap.sich etw. Akk zu Gemüte führen

Glatteis: převézt, oblafnout kohoj-n aufs Glatteis führen

Karren: sjet koho kritizovatj-m an den Karren fahren

kommen: rozjet se, rozparádit sein Fahrt kommen

Parade: zavřít ústa, zmařit plány komuj-m in die Parade fahren

Schild: mít co za lubem, kout co proti komuetw. Akk gegen j-n/etw. im Schilde führen

Schlitten: vozit se po kommit j-m Schlitten fahren

Wort: mít hlavní slovodas Wort führen

Abweg: přivést koho na scestíj-n auf Abwege führen

Anhalter: jezdit stopem, stopovatper Anhalter fahren

aufwärts: jet po řece proti proudueinen Fluss aufwärts fahren

behaglich: vést poklidný životein behagliches Leben führen

Berg: jet na horyin die Berge fahren

bergauf: jet vzhůru do kopcebergauf fahren

direkt: jet na dovolenou hned po operacidirekt nach der Operation in den Urlaub fahren

drüben: přejet na druhou stranunach drüben fahren

durch: jet přes Francii do Španělskadurch Frankreich nach Spanien fahren

fromm: žít zbožněein frommes Leben führen

häuslich: vést velmi domácký životein sehr häusliches Leben führen

in: jet na dovolenouin den Urlaub fahren

Klage: stěžovat si komu na koho/cobei j-m über j-n/etw. Klage führen

Kolonne: jet v koloně(in einer) Kolonne fahren

Kurve: vjet do zatáčkyin die Kurve fahren

mit: jet autobusemmit dem Bus fahren

nördlich: jet severním směremin nördliche Richtung fahren

östlich: jet východním směremin östliche Richtung fahren

per: jet stopemper Anhalter fahren

Rad: jezdit na koleRad fahren

sparsam: žít skromněein sparsames Leben führen

südlich: jet na jihin südliche Richtung fahren

Urlaub: jet na dovolenouin Urlaub fahren

zu: jet na nádražízum Bahnhof fahren

zuschanden: zničit autoein Auto zuschanden fahren

abfahren: Autobus hned odjíždí.Der Bus fährt gleich ab.

abspringen: Vyskakování za jízdy zakázáno!Abspringen während der Fahrt verboten!

armselig: vést nuzný životein armseliges Leben führen

aus: Z Prahy jsme jeli do Budapešti.Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.

ausfahren: Loď vyplula z přístavu.Das Schiff fuhr aus dem Hafen aus.

Auto: umět řídit autoAuto fahren können

Autostopp: jet stopem do Itálieper/mit Autostopp nach Italien fahren

betulich: vést poklidný životein betuliches Leben führen

bis: Až na tři všichni jeli.Bis auf drei sind alle Leute gefahren.

Buch: vést účetní knihuBuch führen

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

denn: Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.

der, die, das: Fischerovi jedou zítra na dovolenou.Die Fischers fahren morgen in Urlaub.

dorthin: Který vlak tam jede?Welcher Zug fährt dorthin?

eben: Tak jeď prostě autobusem!Dann fahr eben mit dem Bus!

einfahren: Vlak přijíždí na 3. kolej.Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.

Empfehlung: Na doporučení svého lékaře jede k moři.Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.

Ferien: jet/jít na dovolenou/prázdninyin die Ferien fahren/gehen

Altar: oženit se s kýmj-n zum Altar führen

großspurig: vést arogantní řečigroßspurige Reden führen

gut: Šťastnou cestu!Gute Fahrt!

hinausführen: Tyto dveře vedou do dvora.Diese Tür führt in den Hof hinaus.

laufen: Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?

losfahren: Nasedla do své Mazdy a odjela.Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.

luxuriös: vést přepychový životein luxuriöses Leben führen

nachmittags: Vlak jezdí odpoledne ve tři.Der Zug fährt nachmittags um drei ab.

kampaň: vést kampaň proti komu/čemueine Kampagne gegen j-n/etw. führen

lázně: jet do láznízur Kur fahren

nadměrný: jet nadměrnou rychlostímit überhöhter Geschwindigkeit fahren

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

naprázdno: jet naprázdnounnütz fahren

rodinný: vést rodinný životein Familienleben führen

rychlost: v plné rychlostiin voller Fahrt

rychlý: rychlá jízdaschnelle Fahrt

scestí: svést koho na scestíj-n auf Abwege führen

stan: jezdit pod stanzelten fahren

volat: volat meziměstoein Ferngespräch führen

závod: jet jako o závodblitzschnell fahren

bezpečně: jezdit bezpečněsicher fahren

bezstarostný: vést bezstarostný životsorgenfreies Leben führen

běžka: jezdit na běžkáchLanglaufski fahren, Langlauf machen

box: zajet s autem do boxumit dem Auto in die Box fahren

ďábelský: ďábelská jízdaeine teuflische Fahrt

divný: vést divné řečiseltsame Reden führen

divoký: divoká jízdawilde Fahrt

do: jet do cizinyins Ausland fahren

domácnost: vést domácnosteinen Haushalt führen

dovolená: jet na dovolenouin Urlaub fahren

dvůr: vjet do dvorain den Hof fahren

formule: přen. jezdit formuli jednadie Formel 1 fahren

hodina: jet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahren

hodně: jet hodně rychlesehr schnell fahren

hora: jet na horyins Gebirge fahren

chalupa: jezdit na chalupuins Wochenendhaus fahren

i: Jel tam i s rodinou.Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: jet autem/vlakemmit dem Auto/Zug fahren

jezdit: jezdit autem(mit dem) Auto fahren

každý: Vlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

kočárek: vozit koho v kočárkuj-n im Kinderwagen fahren

kolo: jet na koleRad fahren

koloběžka: jezdit na koloběžceRoller fahren

krokem: jet krokem(im) Schritt fahren

loutka: vodit loutkydie Marionetten führen

lyže: jezdit na lyžíchSki fahren

mazat: Mazej pryč!Fahr ab!, Zieh Leine!

měnit: měnit směr jízdydie Richtung der Fahrt ändern

mihnout se: přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.

míjet: Rychlík míjí malé stanice.Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.

moře: jet o prázdninách k mořiin den Ferien ans Meer fahren

na: jet na horyins Gebirge fahren

nadlouho: Odjíždíte nadlouho?Fahren Sie auf lange Zeit weg?

najet: najet autem do garážemit dem Auto in die Garage fahren

nástupiště: Vlak přijede k 5. nástupišti.Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.

nebezpečný: nebezpečná jízdaeine gefährliche Fahrt

někam: jet někam do zahraničíirgendwohin ins Ausland fahren

nevidomý: převést nevidomého přes uliciden Blinden über die Straße führen

normální: vést normální životein normales Leben führen

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

ohlávka: vést koně za ohlávkuein Pferd am Halfter führen

ohnivý: vést ohnivou diskuzi s kýmeine flammende Diskussion führen

opatrný: opatrná jízdavorsichtige Fahrt

osolit: Z kopce to pořádně osolil.Er ist bergab mit Volldampf gefahren.

pes: mít se pod psaein Hundeleben führen

pohodlný: vést pohodlný životein bequemes Leben führen

pohovor: vést přátelský pohovor s kýmmit j-m ein freundliches Gespräch führen

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

poschodí: Výtah jede jen do sedmého poschodí.Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.

povozit se: Povozila se na kolotoči.Sie ist mit dem Karussell gefahren.

prázdný: vést prázdný životein hohles Leben führen

proletět se: proletět se balonemBallon fahren

provést: provést cizince po městěden Ausländer durch die Stadt führen

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

převést: převést slepce přes silnicieinen Blinden über die Straße führen

příkladný: vést příkladný životein vorbildliches Leben führen