Hlavní obsah

bis

Předložka; s 4. pád

  1. do konce určitého časového obdobíbis jetztdosudbis vor einem Jahrdo loňského roku
  2. ve spojení s časovým údajem se užívá jako obrat při loučení
  3. (až) do, (až) k, ke prostorově
  4. kam, k čemu
  5. bis + Präposition + Ortsangabe kam
  6. bis zu + Zahlangabe co, k čemu číselný údaj
  7. bis auf j-n/etw. až na koho/co, s výjimkou koho/čehoBis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.
  8. bis auf den letzten etw. + Partizip Perfekt do poslední(ho) čeho místa, koruny ap.

Vyskytuje se v

brzy: Brzy na shledanou!Bis bald!

hlava: od hlavy až k patěvon Kopf bis Fuß

hrob: láska až za hrobLiebe bis in den Tod

k, ke, ku: od hlavy k patěvon Kopf bis Fuß

kost: až do morku kostíbis auf/in die Knochen

místo: vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauft

po: zamilovaný až po ušibis über beide Ohren verliebt

ráno: od rána do večeravon früh bis spät

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

zmoknout: zmoknout na kůžibis auf die Haut nass werden

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

den: až do dnešního dnebis zum heutigen Tag

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

do: (až) do konce(bis) zu Ende

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

hnát: hnát co do extrémuetw. bis zum Extrem treiben

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

loňsko: od/do/z loňskaseit dem Vorjahr/bis zum Vorjahr/vom Vorjahr

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

minimální: minimální trvanlivost: viz obalmindestens haltbar bis: siehe Packung

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

nořit se: nořit se po kolena do vodybis zu den Knien im Wasser versinken

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

odvolání: co je až do odvolání zakázánoetw. ist bis auf Widerruf verboten

okraj: naplnit co po okrajetw. bis zum Rand füllen

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

po: vězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee stecken

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

pod, pode: zakrýt se až pod bradusich bis unter das Kinn zudecken

pozítří: čekat do pozítříbis Übermorgen warten

půl: do půl rokubis zu einem halben Jahr

rámusit: rámusit až do ránabis zum Morgen Radau machen

sem: Až sem doběhl.Bis hierher ist er gelaufen.

shořet: Dřevěná chata shořela do základů.Die Holzhütte ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

splývat: Vlasy jí splývají až na ramena.Die Haare wallen ihr bis auf die Schulter herab.

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

určitý: do určité mírybis zu einem gewissen Maß

vychladnout: Počkej, až polévka vychladne.Warte, bis die Suppe abkühlt.

vyšvihnout se: Vyšvihl se až na soudce.Er hat sich bis zum Richter aufgeschwungen.

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

základ: vyhořet do základůbis auf die Fundamente niederbrennen

zamrznout: Rybník zamrzl až na dno.Der Teich ist (bis zum Boden) zugefroren.

zatím: Zatím nezavolal.Bis jetzt hat er nicht angerufen.

zatím: Tak zatím!Bis dann!

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

dno: vypít kalich hořkosti až do dnaden bitteren Kelch bis auf den Grund leeren

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

kalich: vypít kalich hořkosti až do dnaden bitteren Kelch bis auf den Grund leeren

kapka: do poslední kapkybis auf den letzten Tropfen

konec: jít za kým až na konec světaj-m bis ans Ende der Welt folgen

krajnost: Doháněl ho ke krajnosti.Er trieb ihn bis zum Äußersten.

kůže: promoknout na kůžibis auf die Haut nass sein

mokrý: být mokrý až na kůžibis auf die Haut nass sein

pohár: vypít pohár hořkosti až do dnaden bitteren Kelch bis auf den Grund leeren

promoknout: promoknout na kůžibis auf die Haut durchnässt sein

promrznout: promrznout na kostbis auf die Haut durchfrieren

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

vězet: vězet v čem po ušiin etw. Dat bis über beide Ohren stecken

vyzbrojit se: vyzbrojit se po zubysich bis an die Zähne bewaffnen

zadlužit se: zadlužit se po ušibis über die Ohren in Schulden stecken

zblbnutí: až do zblbnutíbis zum Gehtnichtmehr

zítra: Tak zítra!(Also dann,) Bis morgen!

an: bis an die Knieaž ke kolenům

ausdehnen: den Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnenprotáhnout pobyt do příštího dne

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

haltbar: mindestens haltbar bis: siehe Packungminimální trvanlivost: viz obal

Haut: bis auf die Haut durchnässt seinbýt promoklý až na kůži

heute: bis heutedodneška

in: bis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do noci

in: Der Umbau reichte bis in den April.Přestavba trvala až do dubna.

klein: bis ins Kleinstedo detailu

morgen: bis morgendo zítra, do zítřka

von: von Freitag bis Sonntag dauerntrvat od pátku do neděle

Abend: von Morgen bis Abendod rána do večera

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

dann: Bis dann!Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!

dass: bis dassaž, dokud (ne-)

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

einsinken: bis über die Knie im Schlamm einsinkenzapadnout do bláta až nad kolena

A, a: von A bis Zod A do Z, od začátku do konce

an: bis an etw. Akkk čemu

Anfang: von Anfang bis Endeod začátku do konce úplně, kompletně

Atemzug: bis zum letzten Atemzug(až) do posledního dechu