Hlavní obsah

Brust

Vyskytuje se v

Pistole: j-m die Pistole auf die Brust setzenpřitlačit koho ke zdi, dát ultimátum komu

Knoten: einen Knoten in der Brust habenmít bulku v prsu

poprsí: bujné poprsíüppige Brust

prsa: přen. být slabý na prsaschwach auf der Brust sein

hruď: mít širokou hruďeine breite Brust haben

hvízdat: Hvízdá mu na prsou.Es pfeift in seiner Brust.

prs: pravý/levý prsdie rechte/linke Brust

prsa: Měla malá prsa.Sie hatte kleine Brüste.

prsa: přitisknout (si) koho/co na prsaj-n/etw. an die Brust drücken

přisát se: Dítě se přisálo matce k prsu.Das Kind hat sich an der Brust der Mutter festgesaugt.

vzedmout se: přen. Hruď se jí vzedmula pýchou.Ihre Brust schwoll vor Stolz.