Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) gebendát komu penízej-m Geld gebendát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern
 2. (ránu ap.) gebendát na vědomí komu coj-m etw. zu verstehen geben
 3. (umístit) geben, legen, stellenDej to pryč!Gib das weg!dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen
 4. (poskytnout) gebendát komu svůj souhlasj-m seine Zustimmung gebendát komu výpověďj-m kündigendopr. dát přednostVorfahrt gewähren
 5. (odevzdat, vydat) gebendát komu co k oběduj-m etw. zum Mittagessen geben
 6. dát si (k jídlu, pití) essen, trinkendát si (při objednávce v restauraci) nehmendát si k snídani koláčzum Frühstück Kuchen essendát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken
 7. (zaplatit) gebenCo ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?Kolik dáte?Wie viel geben Sie?dát komu spropitnéj-m Trinkgeld geben
 8. (investovat) geben, investieren
 9. (nechat udělat) lassendát si ušít šatysich ein Kleid nähen lassen
 10. (projevit se pasivně) lassen, erlaubennedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassendát si řícisich zu etw. bewegen lassen
 11. (dovolit, připustit) zulassen, erlaubennedat jinaknicht anders erlaubennedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen
 12. (do ruky ap.) geben

Vyskytuje se v

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku nichts kommen* lassen*

líbit: dát si líbitsich Dat gefallen* lassen*

odležet: nechat odležet, dát odležetablagern lassen*, ÖrD abliegen* lassen*

průchod: dát průchod čemuprojevit, umožnit etw. Dat freien Lauf geben

zabrat: dát zabratvysílit zu schaffen machen

záležet: dát si záležetsnažit se sich große Mühe geben*, achten

znát: dát znátprojevit erkennen* lassen*, zeigen, kundgeben*

bába: dát komu babuj-n abschlagen

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

oprava: dát co do opravyetw. in Reparatur geben

pozor: dát pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht geben

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

provoz: dát do provozu coetw. in Betrieb setzen

přednost: dát přednost komu/čemuj-m/etw. den Vorzug geben

příležitost: dát příležitost komuj-m die Gelegenheit geben

pusa: dát komu pusuj-m einen Kuss geben

rozhovor: dát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommen

znamení: dát komu znameníj-m ein Zeichen geben

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

bezpočetný: bezpočetný daveine zahllose Menschenmenge

bok: přen. dát si ruce v bokdie Hände in die Hüften stemmen

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

dát se: dát se zlákatsich verlocken lassen

dát se: To se spravit.Das lässt sich reparieren.

dát se: dát se přes lesüber den Wald gehen

dražba: dát co do dražbyetw. zur Versteigerung bringen

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

gól: dát gólein Tor erzielen

chladit: dát chladitkalt stellen

impulz: dát k čemu impulzetw. Dat einen Impuls geben

instrukce: dát instrukceInstruktionen ausgeben

kokos: dát komu na kokosj-m eins auf die Birne geben

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

leda: Tady se jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

mnoho: dát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise geben

nádavek: dát komu co nádavkemj-m etw. als Beigabe geben

nahoru: dát ruce nahorudie Hände hochnehmen

náhubek: přen., expr. dát komu náhubekj-m einen Maulkorb anlegen

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

nářez: dát komu pořádný nářezj-m eine Tracht Prügel verabreichen

náskok: dát komu náskokj-m Vorsprung geben

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

nečestný: dát nečestný návrh komuj-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreiten

noviny: dát co do novinetw. in die Zeitung geben

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

oddálit se: Schůzka se oddálit.Das Treffen lässt sich aufschieben.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

opačný: dát se opačným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

oželet: Něco takového se lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

pekáč: dát husu na pekáčdie Gans in den Bräter legen

pohlavek: dát komu pohlavekj-m einen Klaps auf den Kopf geben

pohyb: dát se do pohybuin Bewegung kommen

pokyn: komu dát pokyn k čemuj-m eine Weisung zu etw. geben

popud: dát komu popud ke stížnostij-m Anlass zu Beschwerden geben

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

požehnání: dát k zahájení práce své požehnánídem Arbeitsbeginn seinen Segen geben

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

předpokládat: To se dalo předpokládat.Das konnte man voraussetzen.

přes, přese: dát komu přes hubuj-m aufs Maul geben

přihrávka: dát přihrávku soupeřidem Gegner ein Zuspiel geben

roztržitý: dát komu roztržitou odpověďj-m eine fahrige Antwort geben

rvačka: dát se do rvačky s kýmin eine Prügelei mit j-m geraten

servis: dát auto do servisudas Auto zur Reparatur bringen

schránka: dát dopis do schránkyeinen Brief in den Kasten werfen

slib: dát komu slibj-m ein Versprechen geben

snadno: Problém se snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

spolehnout (se): se na něj spolehnout?Kann man sich auf ihn verlassen?

spravit: Fotoaparát už se nedá spravit.Den Fotoapparat kann man nicht mehr reparieren.

stav: dát co do původního stavuetw. in den Urzustand bringen

šluk: dát si šlukaeinen Zug tun

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

trouba: dát co do troubyetw. in den Ofen schieben

úkol: dát si za úkol cosich etw. zur Aufgabe machen

ultimátum: dát komu ultimátumj-m ein Ultimatum geben

určitý: dát určitou odpověďeine bestimmte Antwort geben

úschova: dát co do úschovyetw. in Verwahrung geben

ústav: dát koho do ústavuj-n in die Anstalt einweisen

ústup: dát se na ústupden Rückzug antreten

útěk: dát se na útěkdie Flucht ergreifen

uvěznit: dát uvěznit sokaden Rivalen einsperren lassen