Hlavní obsah

poskytnout

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

právo: komu poskytnout právo azyluj-m Asylrecht gewähren

půjčka: poskytnout komu půjčkuj-m eine Anleihe gewähren

rozhovor: poskytnout komu rozhovorj-m ein Interview geben

bezpečí: poskytnout komu bezpečíj-m Sicherheit gewähren

finance: poskytnout financeGeld bereitstellen

interview: poskytnout komu interviewj-m ein Interview geben

nocleh: poskytnout komu noclehj-m Unterkunft gewähren

ochotně: ochotně poskytnout informacibereitwillig Auskunft geben

uprchlík: poskytnout azyl politickým uprchlíkůmpolitischen Flüchtligen Asyl gewähren

útěcha: poskytnout komu útěchuj-m Trost spenden

záloha: poskytnout zálohueinen Vorschuss leisten

geben: einem Reporter ein Interview gebenposkytnout reportérovi rozhovor

gewähren: j-m einen Kredit gewährenkomu poskytnout úvěr

Hilfe: Erste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

beatmen: einen Verwundeten künstlich beatmenposkytnout zraněnému umělé dýchání

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc