Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (poskytnout, obětovat) widmen, zuwenden
  2. (darovat) widmen, schenkenzast. zueignenvěnovat všechno dětemalles den Kindern schenkenvěnovat příteli knihudas Buch einem Freund widmen
  3. (určit) widmenKniha je věnována nejmenším čtenářům.Das Buch ist den kleinsten Lesern gewidmet.

Vyskytuje se v

humanitní: věnovat se humanitní činnostisich einer humanitären Tätigkeit widmen

lékařství: věnovat se lékařstvísich der Medizin widmen

publicistika: věnovat se publicisticesich der Publizistik widmen

rekreačně: Rekreačně se věnuje několika sportům.Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.

věnovat se: věnovat se nemocnémusich dem Kranken widmen

výzkum: věnovat se výzkumusich der Forschung widmen

Beachtung: kniž. j-m/etw. keine Beachtung schenkennevěnovat komu/čemu pozornost, nevšímat si koho/čeho

betreiben: Sport betreibenvěnovat se sportu