Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) gebendát komu penízej-m Geld gebendát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern
 2. (ránu ap.) gebendát na vědomí komu coj-m etw. zu verstehen geben
 3. (umístit) geben, legen, stellenDej to pryč!Gib das weg!dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen
 4. (poskytnout) gebendát komu svůj souhlasj-m seine Zustimmung gebendát komu výpověďj-m kündigendopr. dát přednostVorfahrt gewähren
 5. (odevzdat, vydat) gebendát komu co k oběduj-m etw. zum Mittagessen geben
 6. dát si (k jídlu, pití) essen, trinkendát si (při objednávce v restauraci) nehmendát si k snídani koláčzum Frühstück Kuchen essendát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken
 7. (zaplatit) gebenCo ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?Kolik dáte?Wie viel geben Sie?dát komu spropitnéj-m Trinkgeld geben
 8. (investovat) geben, investieren
 9. (nechat udělat) lassendát si ušít šatysich ein Kleid nähen lassen
 10. (projevit se pasivně) lassen, erlaubennedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassendát si řícisich zu etw. bewegen lassen
 11. (dovolit, připustit) zulassen, erlaubennedat jinaknicht anders erlaubennedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen
 12. (do ruky ap.) geben

Vyskytuje se v

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku nichts kommen* lassen*

líbit: dát si líbitsich Dat gefallen* lassen*

odležet: nechat odležet, dát odležetablagern lassen*, ÖrD abliegen* lassen*

bába: dát komu babuj-n abschlagen

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

oprava: dát co do opravyetw. in Reparatur geben

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

bezpočetný: bezpočetný daveine zahllose Menschenmenge

bok: přen. dát si ruce v bokdie Hände in die Hüften stemmen

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

dát se: dát se zlákatsich verlocken lassen

dát se: To se spravit.Das lässt sich reparieren.

dát se: dát se přes lesüber den Wald gehen

dražba: dát co do dražbyetw. zur Versteigerung bringen

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

gól: dát gólein Tor erzielen

chladit: dát chladitkalt stellen

impulz: dát k čemu impulzetw. Dat einen Impuls geben

instrukce: dát instrukceInstruktionen ausgeben

kokos: dát komu na kokosj-m eins auf die Birne geben

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

leda: Tady se jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

mnoho: dát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise geben

nádavek: dát komu co nádavkemj-m etw. als Beigabe geben

nahoru: dát ruce nahorudie Hände hochnehmen

náhubek: přen., expr. dát komu náhubekj-m einen Maulkorb anlegen

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

nářez: dát komu pořádný nářezj-m eine Tracht Prügel verabreichen

náskok: dát komu náskokj-m Vorsprung geben

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

nečestný: dát nečestný návrh komuj-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreiten

noviny: dát co do novinetw. in die Zeitung geben

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

oddálit se: Schůzka se oddálit.Das Treffen lässt sich aufschieben.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

opačný: dát se opačným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

oželet: Něco takového se lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

pekáč: dát husu na pekáčdie Gans in den Bräter legen

cesta: dát se na cestudie Reise antreten, sich auf Reisen begeben

dát se: dát se do kohoj-n scharf anfahren

dát se: dát se prositsich bitten lassen

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

dobro: dát k dobru historkueine Geschichte zum Besten geben

dohromady: dát dohromady co s čímetw. mit etw. zusammenbringen

hlava: dát hlavy dohromadydie Köpfe zusammenstecken

index: dát koho/co na indexj-n/etw. auf den Index setzen

kopačka: přen. dát komu kopačkyj-m den Laufpass geben

koš: dát komu košemj-m einen Korb geben

načas: dát si načassich Zeit lassen

oheň: dát za koho/co ruku do ohněfür j-n/etw. die Hand ins Feuer legen

písemně: To ti můžu dát písemně.Das kann ich dir schriftlich geben.

Ade: j-m Ade sagendát komu sbohem

ergreifen: die Flucht ergreifendát se na útěk

fristgemäß: j-m fristgemäß kündigenkomu dát výpověď ve lhůtě

Fußtritt: j-m einen Fußtritt geben/versetzenkopnout koho, dát/uštědřit komu kopanec

geben: j-m noch eine Chance gebendát komu ještě jednu šanci

geben: j-m eine Frist gebendát komu lhůtu

geben: j-m sein Wort gebendát komu své slovo

geben: j-m seine Einwilligung zu etw. gebendát komu své svolení k čemu

geben: j-m Bescheid gebendát komu vědět

geben: j-m eine Antwort gebenodpovědět/dát odpověď komu

geben: j-m eine Erlaubnis gebendát povolení komu

geben: j-m einen Rat gebendát radu komu

gehen: in Ordnung gehendát do pořádku

halb: etw. halb und halb gebendát co půl na půl

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

Hinweis: j-m einen Hinweis gebendát komu radu, poradit komu

Hülle: etw. in eine Hülle tunzabalit, dát do obalu co

Impuls: j-m/etw. neue Impulse gebendát komu/čemu nové podněty

Karte: j-m seine Karte gebendát komu svou navštívenku

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

Kommando: das Kommando zum Schießen gebendát povel ke střelbě

Kündigung: j-m eine sofortige Kündigung gebendát komu okamžitou výpověď

Lektion: j-m eine Lektion erteilendát komu lekci

liefern: einen Beweis für etw. lieferndát důkaz pro co, dokázat co

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

schachmatt: j-n schachmatt setzendát komu šachmat

sein: etw. ist zu erwartenco se čekat