Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) gebendát komu penízej-m Geld gebendát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern
 2. (ránu ap.) gebendát na vědomí komu coj-m etw. zu verstehen geben
 3. (umístit) geben, legen, stellenDej to pryč!Gib das weg!dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen
 4. (poskytnout) gebendát komu svůj souhlasj-m seine Zustimmung gebendát komu výpověďj-m kündigendopr. dát přednostVorfahrt gewähren
 5. (odevzdat, vydat) gebendát komu co k oběduj-m etw. zum Mittagessen geben
 6. dát si (k jídlu, pití) essen, trinkendát si (při objednávce v restauraci) nehmendát si k snídani koláčzum Frühstück Kuchen essendát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken
 7. (zaplatit) gebenCo ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?Kolik dáte?Wie viel geben Sie?dát komu spropitnéj-m Trinkgeld geben
 8. (investovat) geben, investieren
 9. (nechat udělat) lassendát si ušít šatysich ein Kleid nähen lassen
 10. (projevit se pasivně) lassen, erlaubennedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassendát si řícisich zu etw. bewegen lassen
 11. (dovolit, připustit) zulassen, erlaubennedat jinaknicht anders erlaubennedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen
 12. (do ruky ap.) geben

Vyskytuje se v

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku nichts kommen* lassen*

líbit: dát si líbitsich Dat gefallen* lassen*

odležet: nechat odležet, dát odležetablagern lassen*, ÖrD abliegen* lassen*

bába: dát komu babuj-n abschlagen

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

oprava: dát co do opravyetw. in Reparatur geben

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

bezpočetný: bezpočetný daveine zahllose Menschenmenge

bok: přen. dát si ruce v bokdie Hände in die Hüften stemmen

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dražba: dát co do dražbyetw. zur Versteigerung bringen

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

gól: dát gólein Tor erzielen

chladit: dát chladitkalt stellen

impulz: dát k čemu impulzetw. Dat einen Impuls geben

instrukce: dát instrukceInstruktionen ausgeben

kokos: dát komu na kokosj-m eins auf die Birne geben

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

mnoho: dát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise geben

nádavek: dát komu co nádavkemj-m etw. als Beigabe geben

nahoru: dát ruce nahorudie Hände hochnehmen

náhubek: přen., expr. dát komu náhubekj-m einen Maulkorb anlegen

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

nářez: dát komu pořádný nářezj-m eine Tracht Prügel verabreichen

náskok: dát komu náskokj-m Vorsprung geben

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

nečestný: dát nečestný návrh komuj-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreiten

noviny: dát co do novinetw. in die Zeitung geben

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

oddálit se: Schůzka se dá oddálit.Das Treffen lässt sich aufschieben.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

opačný: dát se opačným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

pekáč: dát husu na pekáčdie Gans in den Bräter legen

pohlavek: dát komu pohlavekj-m einen Klaps auf den Kopf geben

pohyb: dát se do pohybuin Bewegung kommen

cesta: dát se na cestudie Reise antreten, sich auf Reisen begeben

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

dobro: dát k dobru historkueine Geschichte zum Besten geben

dohromady: dát dohromady co s čímetw. mit etw. zusammenbringen

hlava: dát hlavy dohromadydie Köpfe zusammenstecken

index: dát koho/co na indexj-n/etw. auf den Index setzen

kopačka: přen. dát komu kopačkyj-m den Laufpass geben

koš: dát komu košemj-m einen Korb geben

načas: dát si načassich Zeit lassen

oheň: dát za koho/co ruku do ohněfür j-n/etw. die Hand ins Feuer legen

písemně: To ti můžu dát písemně.Das kann ich dir schriftlich geben.

Ade: dát komu sbohemj-m Ade sagen

ergreifen: dát se na útěkdie Flucht ergreifen

fristgemäß: komu dát výpověď ve lhůtěj-m fristgemäß kündigen

Fußtritt: kopnout koho, dát/uštědřit komu kopanecj-m einen Fußtritt geben/versetzen

geben: dát komu ještě jednu šancij-m noch eine Chance geben

gehen: dát do pořádkuin Ordnung gehen

halb: dát co půl na půletw. halb und halb geben

Hieb: uhodit koho, dát komu ránuj-m einen Hieb geben

Hinweis: dát komu radu, poradit komuj-m einen Hinweis geben

Hülle: zabalit, dát do obalu coetw. in eine Hülle tun

Impuls: dát komu/čemu nové podnětyj-m/etw. neue Impulse geben

Karte: dát komu svou navštívenkuj-m seine Karte geben

Klage: nedat (žádný) důvod ke stížnostikeinen Grund zur Klage geben

Klammer: dát slovo do závorkyein Wort in Klammern setzen

klug: komu dát chytrou raduj-m einen klugen Rat geben

Kommando: dát povel ke střelbědas Kommando zum Schießen geben

Kündigung: dát komu okamžitou výpověďj-m eine sofortige Kündigung geben

Lektion: dát komu lekcij-m eine Lektion erteilen

liefern: dát důkaz pro co, dokázat coeinen Beweis für etw. liefern

redlich: dát si velkou námahusich redliche Mühe geben

schachmatt: dát komu šachmatj-n schachmatt setzen

sein: co se dá čekatetw. ist zu erwarten

setzen: dát se do pohybusich in Bewegung setzen

sinnfällig: jasně dát najevo coetw. sinnfällig zum Ausdruck bringen

stellen: dát komu co k dispozicij-m etw. Akk zur Verfügung stellen

Tor: dát brankuein Tor schießen

Umlauf: dát co do oběhuetw. Akk in Umlauf bringen

ungenau: dát komu nepřesnou informacij-m eine ungenaue Auskunft geben

Versprechen: dát komu slibj-m ein Versprechen geben

Wort: dát/dodržet/porušit své slovosein Wort geben/halten/brechen

dát: dát sik jídlu, pití essen*, trinken*, při objednávce v restauraci nehmen*

Zeichen: dát komu znameníj-m ein Zeichen geben

Ablage: dát šaty do poličkyKleider in die Ablage bringen

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

Anstoß: dát podnět k čemuden Anstoß zu etw. geben

Arbeit: dát se do prácesich an die Arbeit machen

aushalten: (Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!Hier lässt es sich (gut) aushalten!

Auskunft: dát komu špatnou informacij-m (eine) falsche Auskunft geben

Bad: dát si koupelein Bad nehmen

Befehl: dát komu rozkazj-m einen Befehl geben/erteilen

beflügeln: povzbudit/dát křídla čí fantaziij-s Fantasie beflügeln

begreifen: To se nedá pochopit!Das begreife, wer will!

beschaffen: Tento artikl se dal těžko sehnat.Der Artikel war schwer zu beschaffen.

Bescheid: dát vědět komu co, říci komu o čemj-m über etw. Akk Bescheid geben/sagen

bestreiten: To tvrzení se nedá popřít.Die Behauptung lässt sich nicht bestreiten.

Bewegung: Auto se dalo do pohybu.Das Auto setzte sich in Bewegung.

bieten: Kdo dá více?Wer bietet mehr?

dafür: Dala za to hodně peněz.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.

darangehen: Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

Druck: dát co do tiskuetw. in (den) Druck geben

Ehrenwort: dát komu čestné slovo na coj-m sein Ehrenwort auf etw. Akk geben

einklammern: dát slovo/písmeno do závorekein Wort/einen Buchstaben einklammern

einlassen: dát se do hovorusich in ein Gespräch einlassen

einlegen: dát vložky do holínekSohlen in die Stiefel einlegen

einrahmen: dát zarámovat obrazein Bild einrahmen lassen

abgeben: Dáš mi kousek tvé housky?Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?