Hlavní obsah

Karte

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. lístek, list papíru na poznámky ap.
 2. pohled(nice), pozdraveine Karte aus dem Urlaub sendenposlat pohled z dovolené
 3. vizitka, navštívenkaj-m seine Karte gebendát komu svou navštívenku
 4. pozvánka, oznámení písemné
 5. jídelní lístek
 6. jízdenkaeine Karte entwertenoznačit (si) jízdenkudem Kontrolleur die Karte vorzeigenpředložit revizorovi jízdenku
 7. vstupenka
 8. hrací karta kříže, srdce ap.
 9. mapa geografická, hvězdná ap.etw. auf der Karte suchenhledat co na mapě
 10. výp.karta síťová ap.
 11. kreditní kartamit (der) Karte zahlenplatit (kreditní) kartou

Vyskytuje se v

Kreuz: in der Karte ein Kreuz machenudělat na mapě křížek

einzeichnen: die Route auf der/in der/in die Karte einzeichnenzakreslit trasu na mapě/do mapy

geben: Wer gibt (Karten)?Kdo (roz)dává (karty)?

sperren: Die SIM-Karte wurde gesperrt.SIM karta byla zablokována.

verteilen: Karten an die Spieler verteilenrozdat karty hráčům

vykládat: j-m die Karten legenvykládat komu karty

hrát: Karten/Schach spielenhrát karty/šachy

míchat: die Karten mischenmíchat karty

nakdy: Für wann soll ich die Karten kaufen?Nakdy mám koupit lístky?

podlepit: eine Karte unterklebenpodlepit mapu

poznačený: mit gezinkten Karten spielenhrát s poznačenými kartami

přenechat: Sie überließ ihre Karte dem Bruder.Přenechala svůj lístek bratrovi.

rozdat: die Karten verteilenkaret. rozdat karty

rozevřít: die Karte ausbreitenrozevřít mapu

rozmíchat: die Karten mischenkaret. rozmíchat karty

řada: Karten für die erste Reihelístky do první řady

tahanice: der Run auf die Kartentahanice o lístky

vsunout: Er schob die Karte in die Öffnung.Vsunul kartu do otvoru.

vyzvednout: die Karten an der Kasse (ab)holenvyzvednout vstupenky na pokladně

zamíchat: Karten mischenzamíchat karty

karta: j-m die Karten legenvyložit komu karty

odkrýt: seine Karten aufdeckenodkrýt karty

Karte: die Gelbe Kartežlutá karta