Hlavní obsah

Blatt

Das, podstatné jméno~(e)s, -ä-er

  1. list stromů, rostlinein welkes/dürres Blattpovadlý/suchý list
  2. list papíruein leeres Blatt Papierprázdný list papíru
  3. list, stránka knihy, sešitu ap.
  4. list, noviny denní ap.
  5. karty
  6. list pily ap., čepel nože ap., lopatka vesla ap.

Vyskytuje se v

stehen: Das steht auf einem anderen Blatt.To je jiná kapitola.

abreißen: ein Blatt vom Kalender abreißenvytrhnout list z kalendáře

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

Papier: ein Blatt/Bogen Papierlist/arch papíru

sinken: Die Blätter sinken zur Erde.Listy se snášejí k zemi.

poletovat: Listí poletuje vzduchem.Die Blätter wirbeln in der Luft.

rvát: Vítr rve listí ze stromů.Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.

shazovat: Stromy shazují listí.Die Blätter fallen von den Bäumen.

utrhnout: utrhnout list z kalendářeein Blatt vom Kalender abreißen

volný: volné listy v knizelose Blätter im Buch

z, ze: hrát z notvom Blatt/nach Noten spielen

zavát: Vítr zavál listí do pokoje.Der Wind wehte die Blätter ins Zimmer.

zazpívat: Umí zazpívat z listu.Sie kann vom Blatt absingen.

zpeřený: zpeřený listgefiedertes Blatt

zvířit: Vítr zvířil listí.Der Wind hat die Blätter aufgewirbelt.

karta: Karta se obrátila.Das Blatt hat sich gewendet.

servítek: nebrat si servítkykein Blatt vor den Mund nehmen