Hlavní obsah

Blatt

Das, podstatné jméno~(e)s, -ä-er

  1. list stromů, rostlinein welkes/dürres Blattpovadlý/suchý list
  2. list papíruein leeres Blatt Papierprázdný list papíru
  3. list, stránka knihy, sešitu ap.
  4. list, noviny denní ap.
  5. karty
  6. list pily ap., čepel nože ap., lopatka vesla ap.

Vyskytuje se v

stehen: Das steht auf einem anderen Blatt.To je jiná kapitola.

abreißen: ein Blatt vom Kalender abreißenvytrhnout list z kalendáře

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

Papier: ein Blatt/Bogen Papierlist/arch papíru

sinken: Die Blätter sinken zur Erde.Listy se snášejí k zemi.

poletovat: Die Blätter wirbeln in der Luft.Listí poletuje vzduchem.

rvát: Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.Vítr rve listí ze stromů.

shazovat: Die Blätter fallen von den Bäumen.Stromy shazují listí.

utrhnout: ein Blatt vom Kalender abreißenutrhnout list z kalendáře

volný: lose Blätter im Buchvolné listy v knize

z, ze: vom Blatt/nach Noten spielenhrát z not

zavát: Der Wind wehte die Blätter ins Zimmer.Vítr zavál listí do pokoje.

zazpívat: Sie kann vom Blatt absingen.Umí zazpívat z listu.

zpeřený: gefiedertes Blattzpeřený list

zvířit: Der Wind hat die Blätter aufgewirbelt.Vítr zvířil listí.

karta: Das Blatt hat sich gewendet.Karta se obrátila.

servítek: kein Blatt vor den Mund nehmennebrat si servítky

Blatt: ein welkes/dürres Blattpovadlý/suchý list