Hlavní obsah

Zeitschrift

Vyskytuje se v

program: eine Zeitschrift mit Fernsehprogrammčasopis s televizním programem

specializovat se: Die Zeitschrift spezialisiert sich auf die Computertechnik.Časopis se specializuje na výpočetní techniku.

vystříhat: ein Rezept aus der Zeitschrift ausschneidenvystřihnout recept z časopisu

výtisk: der Probeausdruck einer Zeitschriftukázkový výtisk časopisu

zářijový: die Septemberausgabe der Zeitschriftzářijové číslo časopisu