Hlavní obsah

Papier

Vyskytuje se v

Berg: ein Berg von Papierenhora papírů

Kniff: ein Kniff im Papierpřehyb papíru

Blatt: ein leeres Blatt Papierprázdný list papíru

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

rollen: Papier zu einer Tüte rollenstočit papír do kornoutu

Stück: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

vorlegen: j-m die Bescheinigung/Papiere/Zeugnisse vorlegenpředložit potvrzení/doklady/vysvědčení komu

čtverečkovaný: čtverečkovaný papírkariertes Papier

grafický: grafický papírgrafisches Papier

nastříhat: nastříhat papír na proužkydas Papier in Streifen schneiden

natrhat: natrhat papír na cuckydas Papier zerfetzen

natřít: natřít lepidlo na papírKlebstoff aufs Papier streichen

obalený: zboží obalené papíremdie in Papier gehüllte Ware

obalit: Obalila květiny papírem.Sie hat die Blumen in Papier gewickelt.

padělaný: padělaný dokladyverfälschte Papiere

podélný: podélný kus papíruein längliches Stück Papier

potištěný: potištěný papírbedrucktes Papier

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

přichystat: Přichystejte si papír a tužku.Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.

přichytit: přichytit papír na nástěnkudas Papier an die Wandzeitung anheften

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

roztrhnout: roztrhnout papír na půlkydas Papier in zwei Hälften reißen

roztrousit: roztrousit papíry po pokojidie Papiere im Zimmer verstreuen

sepnout: sepnout papíry svorkoudie Papiere mit einer Klammer zusammenheften

shrábnout: shrábnout papíry na hromadudie Papiere zusammenraffen

svinout: svinout papír do ruličkyein Papier in die Rolle wickeln

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

uhladit: uhladit papírdas Papier glätten

vydřít: Vydřel papír gumováním.Er radierte das Papier durch.

zapadat: Papíry zapadaly za stůl.Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.

závitek: závitek papírueine Rolle Papier

zfalšovaný: zfalšované dokladyfalsche/gefälschte Papiere

zpřeházet: Zpřeházel všechny papíry na stole.Er brachte alle Papiere auf dem Tisch durcheinander.

papír: hodit co na papíretw. zu Papier bringen

papír: Papír snese všechno.Papier ist geduldig.