Hlavní obsah

Papier

Vyskytuje se v

Berg: ein Berg von Papierenhora papírů

Kniff: ein Kniff im Papierpřehyb papíru

Blatt: ein leeres Blatt Papierprázdný list papíru

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

rollen: Papier zu einer Tüte rollenstočit papír do kornoutu

Stück: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

vorlegen: j-m die Bescheinigung/Papiere/Zeugnisse vorlegenpředložit potvrzení/doklady/vysvědčení komu

čtverečkovaný: kariertes Papierčtverečkovaný papír

grafický: grafisches Papiergrafický papír

nastříhat: das Papier in Streifen schneidennastříhat papír na proužky

natrhat: das Papier zerfetzennatrhat papír na cucky

natřít: Klebstoff aufs Papier streichennatřít lepidlo na papír

obalený: die in Papier gehüllte Warezboží obalené papírem

obalit: Sie hat die Blumen in Papier gewickelt.Obalila květiny papírem.

padělaný: verfälschte Papierepadělaný doklady

podélný: ein längliches Stück Papierpodélný kus papíru

potištěný: bedrucktes Papierpotištěný papír

prosvítat: Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.Na zadní straně papíru prosvítá text.

přichystat: Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.Přichystejte si papír a tužku.

přichytit: das Papier an die Wandzeitung anheftenpřichytit papír na nástěnku

roztrhat: das Papier in Stücke (zer)reißenroztrhat papír na kousky

roztrhnout: das Papier in zwei Hälften reißenroztrhnout papír na půlky

roztrousit: die Papiere im Zimmer verstreuenroztrousit papíry po pokoji

sepnout: die Papiere mit einer Klammer zusammenheftensepnout papíry svorkou

shrábnout: die Papiere zusammenraffenshrábnout papíry na hromadu

svinout: ein Papier in die Rolle wickelnsvinout papír do ruličky

trhat: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

uhladit: das Papier glättenuhladit papír

vydřít: Er radierte das Papier durch.Vydřel papír gumováním.

zapadat: Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.Papíry zapadaly za stůl.

závitek: eine Rolle Papierzávitek papíru

zfalšovaný: falsche/gefälschte Papierezfalšované doklady

zpřeházet: Er brachte alle Papiere auf dem Tisch durcheinander.Zpřeházel všechny papíry na stole.

papír: etw. zu Papier bringenhodit co na papír

Papier: ein Blatt/Bogen Papierlist/arch papíru