Hlavní obsah

roztrhat

Dokonavé sloveso

  1. (na kousky) zerreißen, zerfetzen(o zvířeti) zerfleischenroztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißenLiška roztrhala slepici.Der Fuchs hat die Henne zerfleischt.
  2. (častým nošením) abtragen, abnutzen

Vyskytuje se v

cár: roztrhat co na cáryetw. zerfetzen

cucek: roztrhat na cuckyzerfetzen

roztrhat se: Tato látka se snadno roztrhá.Dieser Stoff zerreißt leicht.

Fetzen: einen Brief in kleine Fetzen zerreißenroztrhat dopis na cucky

reißen: das Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů