Hlavní obsah

reißen

Slovesoriss, i./h. gerissen

  1. přetrhnout se, roztrhnout seMir ist das Schuhband gerissen.Přetrhla se mi tkanička.
  2. in etw. Akk roztrhat, trhat na codas Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů
  3. protrhnout (si), udělat díru
  4. škrábnout se, zranit se o hřebík ap.Ich habe mich blutig gerissen.Zranila jsem se do krve.
  5. strhnout šaty ap., vytrhnout peníze ap.j-n aus den Träumen reißenvytrhnout koho ze snů
  6. sich reißen von/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čehosich aus j-s Armen reißenvytrhnout se komu z náručí

Vyskytuje se v

reißen: von/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čehosich reißen

Riemen: sebrat se, pohnout kostrousich Akk am Riemen reißen

Stück: roztrhat se pro kohosich Akk für j-n in Stücke reißen lassen

Zusammenhang: vytrhnout co z kontextuetw. aus dem Zusammenhang reißen

abreißen: Telefonní spojení se přerušilo.Die Telefonverbindung riss ab.

Gewalt: strhnout na sebe mocdie Gewalt an sich reißen

Riss: díra v látceein Riss im Stoff

vzpírání: vzpírání trhemdas Reißen

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

roztrhnout: roztrhnout papír na půlkydas Papier in zwei Hälften reißen

rvát: Vítr rve listí ze stromů.Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.

shodit: sport. shodit laťkudie Latte reißen

souvislost: vytrhnout slova koho ze souvislostij-s Worte aus dem Kontext reißen

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

trhat se: Látka se trhá.Der Stoff reißt.

trhnout: trhnout lanemam Seil reißen

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

vyrvat: Vyrvala mu několik vlasů.Sie riss ihm einige Haare heraus.

zvětšit se: Trhlina se zvětšila.Der Riss vergrößerte sich.

hadr: roztrhaný na hadryin Fetzen gerissen

přetéct: Má trpělivost právě přetekla.Jetzt reißt mir aber die Geduld.

Geduld: kdo ztrácí trpělivost, komu dochází trpělivostj-m reißt die Geduld